การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การจัดการความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549  วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์  2549 " 

 • วันที่ 7 ในตอนบ่ายการอภิปรายคณะ โดยมีเรื่องเล่าและการชี้แจงรายละเอียดจากตัวแทนของ 6 จังหวัดนำร่อง และส่วนกลาง ตามลำดับคือ
  1)  ประสบการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของจังหวัดนำร่อง  (กำแพงเพชร  นครพนม  และนครศรีธรรมราช)
  2)  แนวทางการจัดการความรู้ปี 2549 คุณธุวนันท์  พานิชโยทัย  และ
  3)  ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้ของจังหวัดนำร่อง (น่าน สตูล และสมุทรสงคราม)

                                         บรรยากาศการเล่าประสบการณ์

          ผมขอเล่าเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทีมงานของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผมและคุณสายัณห์  ปิกวงศ์ ทีมงานคุณอำนวยของกำแพงเพชร ได้ขึ้นเล่าประสบการณ์ ในการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยเราได้ช่วยกันเล่า ซึ่งเราไม่ได้มีการเตรียมตัว คุยกับคุณสายัณห์ว่าเราเล่าเรื่องที่เราทำจริงๆ  เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การสอนงานนักส่งเสริมมือใหม่ การสร้างทีมงานและขยายเครือข่าย การค้นหาของดีเพื่อมาขยายผล ฯลฯ แต่สิ่งที่เราได้ใช้ประกอบในการเล่าในวันนี้ก็คือ

 • เว็ปไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้งข้อมูลและข่าวสาร โมเดลการทำงานที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้อย่างต่อเนื่อง
 • รายละเอียดที่ผมได้บันทึกในบล็อก Gotoknow ของ สคส. เป็นการนำเสนอและ ปชส.บล็อกของ สคส.เพื่อให้เพื่อนนักส่งเสริมได้เห็นของจริง ว่ามีประโยชน์ต่องานและการเรียนรู้ของเราได้จริงๆ ง่ายกว่าทำเว็ปไซต์มาก

          เล่าไปก็คลิ๊กไปเท่าที่รายละเอียดจะสอดคล้องกัน  แต่มีหลายประเด็นที่ผมเก็บไว้ว่าจะเล่าต่อในรอบที่ 2 แต่บังเอิญไม่มีรอบ 2 เพื่อสรุป เลยขอบันทึกบางประเด็นที่ยังไม่ได้เล่า คือ

         1. ผมอยากสื่อให้ทีมงาน KM ทุกจังหวัดให้ทราบว่า หากเราบันทึกหรือเก็บรายละเอียด โดยใช้ IT ช่วยสนับสนุนเท่าที่จะทำได้  อยู่ที่ไหนเราก็สามารถหยิบใช้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ (ถ้ามีอินเตอร์เน็ต)

          2. ผมอยากเล่าถึง "เคล็ดไม่ลับในการทำKMในหน่วยงานราชการ" ที่ผมได้บันทึกไว้เพื่อแลกปลี่ยน เผื่อจังหวัดอื่นๆ อาจพบทางลัดได้บ้าง

          3. มีอีกบทความหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเผื่อสนใจอ่าน"กว่าจะมาเป็นการจัดการความรู้" ซึ่งผมเขียนตามความเข้าใจ ไม่อยากให้หลงไปยึดเอา KM เป็นเป้าหมาย และไม่ทำ KM โดยมองข้าม LO

          เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมงานของทีมกำแพงเพชร ซึ่งในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ เราได้สร้างทีมงาน และให้ทีมงานในระดับอำเภอ (หน้างาน) ได้เรียนรู้ในการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน ในครั้งนี้เราได้นำเพื่อนนักส่งเสริมจาก 3 อำเภอ จำนวน 3 ท่าน จากซ้ายไปขวา คือ

 1. คุณรังสรรค์  เลิศสูงเนิน  จาก สนง.เกษตรอำเภอไทรงาม (ตำบลมหาชัย)
 2. คุณเชิงชาย  เรือนคำปา จาก สนง.เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ตำบลนาบ่อคำ)และ
 3. คุณเสนาะ  ยิ้มสยาย  จาก สนง.เกษตรอำเภอพรานกระต่าย (ตำบลคลองพิไกร)

                                         ทีมงานKMนักส่งเสริมฯ แกนนำที่อยู่หน้างาน

         ทั้งสามท่านนี้ ได้มีโอกาสไปร่วม KM สัญจรครั้งที่ 2 ที่จังหวัดพิจิตรมาแล้ว และได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ในการทำงานให้กับนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่มาแล้ว (ยกเว้นคุณเสนาะ จะมาเล่าประสบการณ์ ในวันที่ 16 กพ.นี้)  เป็นกุศโลบายในการนำ KM มาสวม/ขยายผลในองค์กรแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นอีกบันทึกหนึ่งที่บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก   7 / 02 / 49