ข่าวเกี่ยวกับการจัดระเบียบร่องน้ำ

ข่าว
คณะกำหนดร่องน้ำ  จัดระเบียบร่องน้ำ -  เครื่องมือประมง ทะเลสาบสงขลา
คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 3/2548 ลงวันที่ 2 พ.ย.2548 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวร่องน้ำ เพื่อจัดระเบียบเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยนายประยงค์ รัตน์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะทำงานและมีองค์ประกอบคณะทำงานและองค์ประกอบคณะทำงานประกอบด้วยส่วนราชการ จำนวน 9 คน และภาคราษฎรจำนวน 9 คน มีหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาสงขลา เป็นเลขาคณะทำงาน ประมงจังหวัดสงขลาเป็นผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน
www.samilatimes.co.th/read.php?newid=92

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.804ความเห็น (0)