สำหรับประเทศไทยของเราจะประกอบด้วยกลุ่มชนมากมาย โดยเฉพาะภาคอิสาน จะมีชนเผ่าต่างๆ มากมาย เช่น ไทยย้อ  ไทโย้ย  ลาว  ภูไท  ดิฉันจะขอนำเสนอเกี่ยวกับชนเผ่าภูไท  ปกติแล้วชนเผ่า
ภูไทจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่พบแถบภาคอิสาน  พบมากในจังหวัด นครพนม (คำชะอี  เรณูนคร)  กาฬสินธ์ (เขาวง)และสกลนคร(อำเภอวาริชภูมิ   อำเภอพรรณานิคม  อำเภอส่องดาว(บางหมู่บ้าน) อำเภออากาสอำนวย) สำหรับครั้งนี้ดิฉันจะนำเสนอชนเผ่าภูไทอำเภอวาริชภูมิ  ซึ่งจะมีความเป็นมาที่แตกต่างกับภูไท อำเภอพรรณานิคม 
           ภูไทอำเภอวาริชภูมิมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ภูไทกระป๋อง
จะพบมากตามหมู่บ้านวาริชภูมิ   บ้านห้วยบาง  บ้านกุดพร้าว  บ้านธาตุ  บ้านไฮ่-โนนอุดม  และบ้านปลาโหล  บ้านดงน้อย เดิมชนกลุ่มนี้ ย้ายมาจากเวียดนาม  มาอยู่กันที่ลาว  แล้วมีการ ย้ายมาอยู่อำเภอวาริชภูมิ ซึ่งเรียกว่า ภูไทกระป๋อง  
           ภาษาพูด  ใช้ภาษาภูไทกระป๋องซึ่งสำเนียงจะต่างจากภูไทเรณูนครพนม  บัวขาว  เขาวง แม้แต่ภูไทอำเภอพรรณานิคม
          การแต่งตัว  เสื้อดำริมแดง  ผ้าถุงดำ มีลายริมแดง  เขาเรียกผ้าถุงตีนจก  
         คนภูไทจะมีผิวขาวเสียส่วนมาก  จมูกมีสัน  เหมือนคนญวณทั่วไป คนภูไทก็เหมือนคนอีสานทั่วไปละครับ แต่จะมีความกระตือรือร้นมากกว่าคนอีสานทั่วไปสักหน่อย  รู้จักอดออมเป็น ขยัน  รู้จักมักใหญ่ใฝ่สูง  ตามตำนานเก่าแก่ที่พ่อแม่เคยเล่าให้ฟัง  ชนกลุ่มภูไท  คือผู้ดีเก่าของเมืองเหงียน[อยู่ในประเทศญวณ] เอาละเรามาพูดถึง
        ดิฉันขอเล่าเกี่ยวกับคำพูดหรือภาษาภูไทกันดีกว่านะค่ะ จะมีการพูดดังนี้
        ไป๋ตะเลอ,ไปซิเลอ  แปลว่า  ไปไหน  
        เอ็ดผะเหลอ แปลว่า ทำอะไร  
        ไป๋ในเมิง  แปลว่า ไปในเมือง
***  คำว่า เมิง คือเมือง ใช้แทนคำว่า  อำเภอ  หรือว่า  จังหวัด ***  เช่น  ไป๋ซิเลอหรือไปตะเลอ  ไป๋ เมิงสะกล  แปล ไปไหน ไปเมืองสกล หรือจังหวัดสกล  
         
       อำเภอวาริชภูมิ  ประกอบด้วย ตำบล  วาริชภูมิ  ตำบลคำบ่อ  ตำบลหนองลาด  ตำบลค้อเขียว  ตำบลปลาโหล
       ตำบลวาริชภูมิ
       ตำบลวาริชภูมิเป็นที่ราบเชิงเขา  ติดกับเทือกเขาภูพาน เหมาะสำหรับการทำนา ทำสวน ทำไร่
       อาณาเขต
       ทิศเหนือ  ติดกับ   ตำบลปลาโหล  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร
       ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคำบ่อ  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร
       ทิศตะวันออก  ติดกับ  อำเภอนิคมน้ำอูน   จ.สกลนคร
       ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตำบลหนองลาด  อำภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร
        ตำบลปลาโหล
        ตำบลปลาโหล ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ส่วนมากถนนออกไปหมู่บ้านต่างๆจะเป็นถนนลูกรัง ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร
        อาณาเขต
       ทิศเหนือ ติดกับ ต.พังโคน, ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
       ทิศใต้ ติดกับ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
       ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
       ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ และ ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
       อาชีพของประชากร
       อาชีพหลัก  ทำนา
       อาชีพรอง  ทำไร่  ทำสวน
สำหรับดิฉันก็เป็นคนภูไทเช่นกัน  และเป็นคนบ้านปลาโหล  โอกาสหน้าดิฉันจะเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านปลาโหลให้ฟัง นะค่ะ  จะใช่บ้านปลา  12 ตัวหรือไม่ พบกันอีกครั้งนะค่ะ