นี่ก็ สุดโต่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตาม นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ  นายแพทย์สถาพร   วงษ์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๒ ไปเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ บ้านน้ำต๊ะ บ้านน้ำลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ระหว่างเดินทาง ท่านปลัดกระทรวงได้แนะนำแนวคิดหลายเรื่อง อาทิ  เรื่องการปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานว่า อาชญากรรม และ คดีหลายๆคดีที่เกิดขึ้น(ทั้งการโจรกรรม และ คดีทางเพศ / ผู้เขียนตีความตามความเข้าใจของตนเอง) เกิดขึ้นเพราะ ความมืด มืดจากการไม่ยอมเปิดไฟ หรือปิดไฟ เพื่อการประหยัดพลังงาน (อุบัติเหตุทางการจราจร ก็เช่นกัน / ผู้เขียนนึกต่อในใจ) ท่านปลัดแนะนำว่า โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ควรติดแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้เขียน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะรู้สึกหงุดหงิดมานานกับการประหยัดของหลายหน่วยงาน

เห็นว่า นอกจากความ สุดโต่ง ที่ท่านผู้ตรวจฯ พูดถึงเมื่อตอนเช้าแล้ว นี่ก็ สุดโต่งเหมือนกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Notes On Weblog (NOW)ความเห็น (0)