เศณวี67

ฝึกงานตากกำหนดวันสุดท้าย

บันทึกประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2549  ซึ่งตามกำหนดการฝึกประสบวิชาชีพนั้นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งงานแรกที่ได้รับมอบหมายคือการหาข่าวจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งวันนี้นั้นหาได้หลายข่าวด้วยกัน  และงานถัดมาคือการเช็คเทปของรายการมันแปลกดีนะ และงานอื่น ๆ ที่ได้ทำในวันนี้ประกอบด้วย

 - การหาข้อมูลใน Internet ดดยเข้าเว็บไซต์ google และเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- การช่วยพี่ลาล่าเขียนสคริปต์รายการ

- ส่งโทรสาร

หลังจากนั้นก็ให้พี่ชัยยุทธ์ ซึ่งเป็น co-produecer รายการมันแปลกดีนะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวหน้างานของผมนั้น ทำการประเมิน และได้ทำการเคลียร์งานต่าง ๆ ที่ได้ทำค้างไว้และรวมถึงการถ่ายภาพบรรยากาศต่าง ๆ ของบริษัท

ผลที่ได้รับในวันนี้คือ

      รู้วิธีการขัดเกลาภาษาในการเขียนสคริปต์

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)