เชิญ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ บริการวิชาการ

ภาพการ "ลปรร ของการบริการวิชาการ ปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย ๒๕๔๘" ที่อาคารขวัญมอ

 ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามและประเมินผล จะเชิญทีมงานจาก "คณะวิชา/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ที่ร่วมกันให้การบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙" ร่วมกัน "ลปรร" เพื่อพัฒนา "งานบริการวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดี่ยวทีคณะวิชารับผิดชอบ หรือ โครงการสหสาขาวิชาชีพ" หลังที่ได้ "ลปรร เพื่อเป็นการพัฒนานำมาสู่การเรียนการสอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" ในการ "ลปรร ครั้งนี้ ทีม KKU_KM จะมาช่วยสนับสนุนเป็นผู้ช่วยให้การ สุนทรียสนทนา เป็นไปอย่างมีระบบครับ"

JJ