เรียนรู้จาก"น้อง"

สถานที่ไปดูงานครั้งแรกในชีวิตการทำงาน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ้าเทียบจากชื่อเสียงของสถาบันแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ย่อมจะเป็นที่รู้จักมากกว่า  เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ เพราะอายุมากกว่ามหาวิทยาลัยน้องใหม่อย่าง ม.นเรศวรอยู่หลายปีทีเดียว  แต่สิ่งหนึ่งที่รุ่นน้องสามารถทำได้ดีมากจนมหาวิทยาลัยรุ่นพี่อย่าง มก. ต้องหันมาให้ความสำคัญ คือ การจัดการระบบประกันคุณภาพ

ในการทำงานประกันคุณภาพของ ม.นเรศวร มองทุกอย่างเป็นองค์รวม มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด จึงนำระบบคุณภาพทั้งหมดมาผสานเข้าด้วยกัน ทำทุกอย่างให้ง่ายและไม่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขมากขึ้นและไม่อึดอัดกับการประกันคุณภาพ ประกอบกับการเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่เติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เริ่มให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพเป็นลำดับ  จึงทำให้การนำระบบประกันคุณภาพเข้ามาผสานเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทำได้ง่ายกว่ามหาวิทยาลัยเก่าแก่อย่าง มก. และสามารถสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ในระยะเวลาอันสั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่แตกต่างความเห็น (0)