ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ทำ weblog ทุกคน

SO COOL
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รวบรวม WebBlog ของนักศึกษากลุ่มเรียน 47121.03 บริหารฯ(คอม) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ให้นักศึกษาทุกคนที่ทำ weblog เรียบร้อยแล้ว ส่ง Domain name ของ Weblog มาที่ Blog รวมนี้นะค่ะ โดยเลือก กดที่นี่เพื่อเพิ่มความคิดเห็น  แล้ว ใส่ Domain name ของ weblog ของแต่ละคนเข้ามาได้แลยค่ะ  อาจารย์ขอให้เป็น Domain name ของ weblog ที่นักศึกษาใส่ข้อมูลทางวิชาการไว้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ  เพราะบางคนมีหลายบล็อก สมัครและทำไว้หลายแห่ง   กรุณาส่งที่จะให้ตรวจค่ะ   และอย่าลืม up date ข้อมูลในบล็อกตลอดนะค่ะ  เพราะอาจารย์จะเข้าไปประเมินประมาณ 3 รอบเป็นอย่างน้อยค่ะ     สำหรับนักศึกษาที่ส่งมาและอาจารย์เข้าไปตรวจ Weblog แล้วจะมีรายชื่ออยู่ด้านล่างนี้ค่ะ    กรุณาเข้ามาเช็คบ่อย ๆ นะค่ะ     สู้สู้ !!   อ. ชุติมา

 นายวรุต  สุพุทธยางกูร  http://www.oknation.net/blog/xinchaovietnam รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม

 นางสาววิภารัตน์  หลวงนา http://learners.in.th/blog/didyouknow  รวบรวมความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยี (ไฮเทค)

 นางสาวชนาภา  นิลบดี   http://learners.in.th/blog/pood  รวบรวมความรู้ เทคนิคการพูด

 นางสาวบุปฝา  เธียรอุทก http://learners.in.th/blog/photoshop-cs รวมเทคนิคการปรับแต่งภาพด้วย Photoshop CS

 นายจิรพันธ์ เจี่ยสกุล  http://2bx.blogspot.com รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยี

นางสาวชลีภา  ใจพิสิฐ http://learners.in.th/blog/kaewonbphoto รวบรวมความรู้การจัดการภาพ รวมเทคนิคตกแต่งภาพ

นางสาวยุภาวดี  ศรีนวล  http://learners.in.th/blog/computs รวบความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค

นายศุภสิทธิ์   สังข์มา http://www.oknation.net/blog/manufan รวมเรื่องการรักษาสุขภาพ "อโรคา ปรมา ลาภา"

นางสาวกรองพร  ศรีสุทธิ์ http://www.oknation.net/blog/yungjung  รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ

นายเอกชัย  ไชยวิศิษฎ์กุล http://www.oknation.net/blog/f1rst  รวมความรู้เกี่ยวกับ Hardware & Software &Trip

นางสาวจุฬารัตน์ เมืองแมน http://learners.in.th/profile/saw_dwa  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Computer Network

นางสาวมนฤทัย  เย็นสบาย http://learners.in.th/profile/popeye_ann รวบรวมความรู้เกียวกับ Google AdSense 

นางสาวสมฤทัย  เพ็งนิ่ม http://learners.in.th/profile/tuk282 รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไม้มงคล

นางสาวอรสา พรหมจรรย์  http://learners.in.th/profile/orazy_olala  รวบรวมเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ

นางสาวอรอนงค์ แพท่าเรือ  http://www.oknation.net/blog/taaton รวบรวมนวัตกรรมใหม่ทางด้านไอที

นายสุประวัติ ทองรัตน์ http://eak3000.blogspot.com  รวบรวม Trip ดีดี เกี่ยวกับการใช้ Software และ Hardware

นายเอกวิทย์ มุขวัฒน์ http://tamgtx.blogspot.com รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Vista

นางสาวพัชรี ทิพย์รอด www.oknation.net/blog/egoyy รวบรวมความรู้ การศึกษากับไอที

นางสาววรกัญญา  นาควิโรจน์ http://learners.in.th/profile/lives1795 รวบรวมความรู้เรื่อง สุขภาพ โรคที่ควรระวัง

นางสาวรวีวรรณ พรหมรักษ์ http://learners.in.th/blog/promrak  รวบรวมความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุวเนตร เซี่ยงเซี้ยว  http://learners.in.th/blog/3dsmax รวมความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม 3DMax

นางสาวเหมือนไหม เมฆสุข www.oknation.net/blog/antzy  รวมความรู้เรื่องสมุนไพร

นางสาวอรอุมา บุญโญ http://learners.in.th/blog/onon-sru  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

นางสาวลัดดาวรรณ  รักเมืองhttp://www.oknation.net/blog/mamladda รวบรวมเรื่องสมุนไพร

นางสาวนาตยา อภิศักดิ์มนตรี http://learners.in.th/blog/malware  รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวภัยร้ายบนโลกไซเบอร์

นางสาวณัฐกานต์ ยุทธการ  http://learners.in.th/profile/nattakan_yuttakan รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ หนูจันทร์แก้ว http://learners.in.th/profile/super_bee  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไวร้ส

นางสาววทิดา  สุขสวัสดิ์ http://learners.in.th/profile/wishy_7  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นางสาววรพรรณ  มากบุญ http://learners.in.th/profile/worapan_m   รอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

นางสาว จิรนันท์ จันทิพนา http://www.oknation.net/blog/yim-joke รวบความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นายสถาพร สวัสดี  http://aod43.blogspot.com  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับลีนุกซ์ (Linux)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำ Weblog (นักศึกษาฝึกประสบการณ์ SRU)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมจ่าสิบตำรวจพงษ์ศักดิ์  นวลบัตร นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตยินดีเป็นเพื่อนเรียนรู้กับทุกคนกับทุกคน

ลัดดาวรรณ รักเมือง
IP: xxx.147.71.2
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ชุติมาค่ะ! ตอนนี้หนูมีปัญหาอยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยค่ะ! เพราะตอนนี้blog ของหนูอยู่ดีๆก็ไม่สามารถเปิดเข้าไปได้ (เครียดค่ะ) เพราะเมื่อตอนวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านหนูเพิ่งเข้าไปเพิ่มบล็อกเรื่องใหม่ๆอยู่เลย แต่พอวันรุ่งขึ้นจะเข้าไปเพื่อแก้ไขเนื้อหา  แต่กลับเปิดไม่ได้ มีข้อความว่า cannot write file ติดต่อกันหลายวันแล้ว อาจารย์ช่วยบอกวิธีแก้ไขปัญหาหน่อยค่ะ (หนูเครียดจริงๆ) กลัวไม่มีงานส่งอาจารย์ชุติมา