ความเห็น 476705

ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ทำ weblog ทุกคน

เขียนเมื่อ 

ผมจ่าสิบตำรวจพงษ์ศักดิ์  นวลบัตร นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตยินดีเป็นเพื่อนเรียนรู้กับทุกคนกับทุกคน