บดินทร์23

 

วันนี้ช่วงบ่ายได้รับมอบหมายงานให้ไปถ่ายภาพ VTR สัมภาษณ์ บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับเลงรัเธอคนเดียว ของ วง Taxi เพื่อนำไปใช้ในรายการ คลื่นแทรกคลื่นแซบ หลังจากที่ถ่าย VTRเสร็จแล้ว ก็ขึ้นมาติดต่อประสานงาน และเบิกของที่ชั้น 37 เดินเอกสาน และ ฯลฯ