พูดถึงการเรียนรู้แล้ว ก็นึกถึงวาทะของท่านมหาตมะ คานธี คำแปลดังที่ให้ไว้นี่แหละค่ะ อาจไม่มีศัพท์อะไรใหม่ แต่รูปประโยคแบบนี้ก็เป็นแบบที่มีใช้กันบ่อยๆ น่าจะจำไว้ใช้ได้ค่ะ ลองเรียงกันดูนะคะ

a. Learn

b. as if you were to die

c. forever.

d. as if you were to live

e. tomorrow.

f. Live