KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 4. เป้าหมายของการทำ KM

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ :  4. เป้าหมายของการทำ KM


• หน่วยงานที่อ้างว่าต้องการทำ KM ในขณะนี้ เป้าหมายไม่ชัด   สับสน
• เป้าหมายใหญ่ๆ มี ๒ แนว คือ
         1. ต้องการเปลี่ยนองค์กรอย่างถอนรากถอนโคน    ไปเป็นองค์กรเรียนรู้ (LO – Learning Organization)     คือต้องเปลี่ยนในระดับวัฒนธรรมองค์กร    โดยที่วิธีการเปลี่ยนแปลงสามารถทำให้นิ่มนวล ค่อยเป็นค่อยไป ได้
         2. ต้องการให้คนในองค์กรรู้จัก KM / วิธีดำเนินการ KM    และนำไปใช้ตามความเหมาะสม  
• แนวแรก ต้องการการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่เอาจริงเอาจัง    ต้องมีทีม / ระบบจัดการที่มีความสามารถและเอาจริงเอาจัง     คือต้องมียุทธศาสตร์  มีเป้าหมายรายทาง   มีแผน  มีการจัดการ  มีทีมจัดการที่ทำงานเป็นทีม  มีทรัพยากร  มีการวัดผล     และต้องไม่อยู่ในสภาพพึ่งพาวิทยากร KM ภายนอกตลอดไป    หน่วยงานในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในแนวนี้หลายองค์กรไม่รู้ว่าตนใช้ KM
• แนวที่ ๒ ทำง่าย    แค่จัดการอบรม หรือ workshop   มีวิทยากรภายนอกมาจัดกระบวนการให้เป็นระยะๆ     มีเงินจ้างวิทยากรก็ทำได้ 
• KM ที่มีเป้าหมายสู่ LO ตัว “คุณเอื้อ” (CKO) ต้องเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์     ไม่ใช่แค่สั่งเจ้าหน้าที่ว่าให้ทำ KM    เมื่อเขาเสนอโครงการมาก็อนุมัติ    แล้วรอว่าอีก ๓ เดือน  ๖ เดือน เจ้าหน้าที่จะรายงานผลว่าอย่างไร
• “คุณเอื้อ”  ต้องแสดงบทบาทอะไรบ้าง  อยู่ในหนังสือ การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ หน้า ๑๐ – ๑๒, ๒๑ – ๒๓  และหน้า ๑๑๑ – ๑๑๒
• “คุณเอื้อ” ต้องจัดตั้งทีมแกนนำทำหน้าที่ขับเคลื่อน KM สู่ LO    ต้องได้สมาชิกของแกนนำที่มีศรัทธาต่อ KM    มีแรงบันดาลใจที่จะทำงานแบบฟันฝ่า     มีจริตในการทำงานเป็นทีม “คุณอำนวย” และ คุณอื่นๆ อีกหลาย คุณ    รายละเอียดมีอยู่ในหนังสือ การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ
• เป้าหมายของ KM ต้องชัด    และต้องจัดการให้เหมาะต่อเป้าหมายนั้น
• KM แบบแรก ต้องมี “ตัวเดินเรื่อง” ว่าองค์กรต้องการใช้ KM พัฒนาเรื่องอะไรบ้าง    ใน ๑ ปี ต้องการเห็นผลอะไร    ซึ่งจะเป็นกลไกให้ KM “เนียนอยู่ในเนื้องาน”    KM เป็นเครื่องมือช่วยการพัฒนางาน    ไม่ใช้เป็นภาระชิ้นใหม่    แต่เป็นตัวช่วยตัวใหม่

วิจารณ์ พานิช
๓ กพ. ๔๙
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#เครื่องมือ

หมายเลขบันทึก: 14860, เขียน: 09 Feb 2006 @ 07:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ฝากช่วยกันออกความเห็นด้วยครับ   ว่าองค์ประกอบของ KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องานมีอะไรบ้าง

อันที่เรามักลืม คือ คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานจัดวาระ KM เป็นหนึ่งในวาระประจำของการประชุม    วิธีจัดวาระประชุม   ยุทธศาสตร์การเลือกข้อมูล / สารสนเทศ / ประเด็น ของ KM เป็น ศาสตร์และศิลป์ ของผู้บริหาร

วิจารณ์ พานิช

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
การคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ แต่แลกเปลี่ยนกันเรื่องงาน น่าจะเป็น KM ที่อยู่ในเนื้องานอย่างหนึ่งนะคะ
วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 
ใช่ครับ