สวัสดีครับ...

     วันนี้ สสวท. มีการถ่ายทำรายของ สาขาคณิตศาสตร์ประถมมีนักเรียนจากโรงเรียนดาราคาม เข้าร่วมบันทึกเทปด้วยทั้งหมด 15 คน 

ในวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นคุมแสงและคุมกล้อง 4  วันนี้ใช้เวลาถ่ายทำถึง 16.00 ก็เสร็จสิ้น. ครับ