ณรงค์ชัย 08/02/49

การฝึกงานวันสุดท้าย
วันนี้เริ่มงานด้วยการเขียนบทและวางสคริปรายการโฮมรูมเรื่องวันมาฆบูชาโดยเนื้อหาของวันสำคัญทางศาสนาพุในวันนี้มีคำศัพท์ยาก ๆค่อนข้างเยอะจึงกำชับครูพี่เลี้ยงพี่เก่งและพี่วุธว่าต้องหาเด็กที่โตและพูดเก่งหน่อยมาเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการวางสคริบได้แบ่งบทการพูดออกเป็น 2 คน ให้สลับรับ - ส่งข้อความต่อกันเหมือนการพูดคุยกัน จนถึงเลา 11.00 น. จึงพักทานข้าวแล้วจึงขึ้นมานั่มพิมพ์สคริปเวลา 12.30น. ช่วงเวลา 13.30น. ครูพี่เลี้ยงพี่วุธได้พาไปกราบท่านผู้อำนวยการและท่านผู้ช่วยฝ่ายบริการ ซึ่งทั้ง 2 ม่านก็ได้ถามถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาฝึกงานที่ได้ ได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรบ้างได้ทำอะไรมอบให้แก่ทางโรงเรียนและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งก้ได้ตอบคำถามไปว่ารู้สึกดีครับ ครูพี่เลี้ยงมีความเป็นกันเองและสอนในสิ่งแปลกใหม่ให้ได้ดีเช่นโปรแกรมที่ใช้ในการทำไตเติ้ลด้วยโปรแกรมนีโร และได้สอนครูพี่เลี้ยงในการทำโปรแกรมโฟโต้ชอบ และพาวเวอร์พ๊อยครับ จนเวลา 14.30น. ได้ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนคือศาลเจ้าจุก และจุดตอกเสากำแพงเมืองเดิมรวมทั้งองค์พระที่ตั้งอยู่อาการอำนวย  โดยในวันนี้หมดเวลาส่วนมากไปกับการเตรียมของที่ต้องนำกลับบ้าน ซึ่งเป็นของที่เหลือจากการทำฉากรายการโทรทัศน์ เวลา 17.00น.เดินทางกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)