แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครบุรี เขมราฐ

การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

วันที่ 2 กพ.ที่ผ่านมา ทางเขมราฐได้มาดูงานที่ครบุรี ในตอนเช้าทางนาราก ต้อนรับด้วยอาหารว่างเนื่องจากทางเขมราฐมาถึงประมาณ สิบโมงเช้า และได้แลกเปลี่ยนเรื่องกิจกรรมที่ทำ  ทางเขมราฐเล่าเราว่า มีการประกวด สอ.ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานดีเด่น มีผู้ร่วม 7 แห่ง

ภาคบ่าย แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมโรงพยาบาล และทีมสอ. ทางสอ.นารากได้พาไปดูการทำครอบครัวสัมพันธ์ครั้งที่ 2 เรียกว่าครอบครัว บำบัด  โดยการลงไปทำที่บ้านยายที่เป็นเบาหวาน

ยายต้อนรับทางทีมเป็นอย่างดี หุงข้าวเหนียวไว้รอเราตั้ง 2หม้อใหญ่ และ ซุบมะเขือ ทอดปลา ทางทีมอิ่มกันทุกคน

วันนั้นเราได้พูดคุยกับคุณยายแยกปัญหาเป็น 2 ประเด็น

1.เรื่องการกิน   ยายกินเกลือทุกวันกับข้าว  เราถามว่าญาติไม่ทำกับข้าวให้หรือ  ยายบอกว่าทำให้ เอามาส่งแล้วก็ไม่ได้กินด้วยกัน  ทางทีมก็เลยช่วยแนะนำให้ทานข้าวด้วยกันและแนะนำกัน เวลากิน ยายจะได้ลดการกินเกลือลง

2.เรื่องการออกกกำลังกาย  ยายไม่ออกกำลังกายเลย กินแล้วนอน แต่แกชอบดูหมอลำ แล้วก็นอนดูทุกวัน ก็เลยบอกว่า แทนที่จะนอนดูก็ รำวงพร้อมกับหมอลำซะเลย

แล้วทางทีมเขมราฐก็ได้ช่วยเราเรื่องการออกกำลังกาย โดยพี่ปิ๊ก ทัศนีย์ คนสวยของเรานั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน relation on family tree สัมพันธภาพบนผังเครือญาติความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้อ่านบันทึกของน้องโบว์ เขียนบ่อยๆ และเล่าเยอะๆ นะคะ

อย่าลืมเล่าด้วยว่ากลับจาก Peer Assist ที่เทพธารินทร์แล้ว ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้าง และได้เอาไปทำอะไร