วันที่ 2 กพ.ที่ผ่านมา ทางเขมราฐได้มาดูงานที่ครบุรี ในตอนเช้าทางนาราก ต้อนรับด้วยอาหารว่างเนื่องจากทางเขมราฐมาถึงประมาณ สิบโมงเช้า และได้แลกเปลี่ยนเรื่องกิจกรรมที่ทำ  ทางเขมราฐเล่าเราว่า มีการประกวด สอ.ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานดีเด่น มีผู้ร่วม 7 แห่ง

ภาคบ่าย แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมโรงพยาบาล และทีมสอ. ทางสอ.นารากได้พาไปดูการทำครอบครัวสัมพันธ์ครั้งที่ 2 เรียกว่าครอบครัว บำบัด  โดยการลงไปทำที่บ้านยายที่เป็นเบาหวาน

ยายต้อนรับทางทีมเป็นอย่างดี หุงข้าวเหนียวไว้รอเราตั้ง 2หม้อใหญ่ และ ซุบมะเขือ ทอดปลา ทางทีมอิ่มกันทุกคน

วันนั้นเราได้พูดคุยกับคุณยายแยกปัญหาเป็น 2 ประเด็น

1.เรื่องการกิน   ยายกินเกลือทุกวันกับข้าว  เราถามว่าญาติไม่ทำกับข้าวให้หรือ  ยายบอกว่าทำให้ เอามาส่งแล้วก็ไม่ได้กินด้วยกัน  ทางทีมก็เลยช่วยแนะนำให้ทานข้าวด้วยกันและแนะนำกัน เวลากิน ยายจะได้ลดการกินเกลือลง

2.เรื่องการออกกกำลังกาย  ยายไม่ออกกำลังกายเลย กินแล้วนอน แต่แกชอบดูหมอลำ แล้วก็นอนดูทุกวัน ก็เลยบอกว่า แทนที่จะนอนดูก็ รำวงพร้อมกับหมอลำซะเลย

แล้วทางทีมเขมราฐก็ได้ช่วยเราเรื่องการออกกำลังกาย โดยพี่ปิ๊ก ทัศนีย์ คนสวยของเรานั่นเอง