ปุ๋ยชีวภาพและเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ...ความรู้ที่ชาวบ้านภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเอง

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียบเรียงและเขียนโดย คุณวราภรณ์ หลวงมณี

 

เริ่มต้นจากการพูดคุยถึงวิถีการผลิตของชุมชน  พร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรกระบวนการ  เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิตในรูปแบบอื่นๆ  นอกเหนือจากการผลิตกระแสหลักที่มุ่งเพิ่มผลผลิตด้วยสารเคมี   จึงพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการผลิตแบบอินทรีย์  บางคนยังหวงความรู้อยู่   และบางคนยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากที่เคยทำมา   จากปัญหาดังกล่าวทางโครงการฯ  ได้จัดศึกษาดูงานเพื่อให้เห็นรูปแบบการผลิตอื่นๆ  ได้แก่  การทำนาข้าวอินทรีย์  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  รวมถึงการจัดการผลผลิต เช่น ตลาดชุมชน  โรงสีข้าว  และการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก  เป็นต้น

หลังจากกลุ่มวิทยากรกระบวนการเริ่มสนใจการทำเกษตรอินทรีย์แล้ว  จึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เห็นแนวทางในการผลิตแบบปลอดภัย   เพื่อให้กลุ่มได้ตัดสินใจเลือกวิถีปฏิบัติที่สอดคล้องกับตนเองมากที่สุด  เช่น  ร่วมกิจกรรมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อให้เห็นแนวทางของการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง   ศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ   เพื่อให้เห็นเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักหมักชีวภาพ   ชาวบ้านเริ่มสนใจการหมักปุ๋ยชีวภาพ  เพราะมีเทคนิคและส่วนผสมที่ทำได้ไม่ยาก  จึงกลับมาทำใช้เองอย่างแพร่หลาย   อีกทั้งยังได้ทดลองทำสูตรการหมักปุ๋ยชีวภาพใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายสูตรด้วยกัน

สิ่งที่มากกว่าที่คิดไว้ คือ  วิทยากรกระบวนการได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพเอง    เนื่องจากหลายท่านมีความรู้ทักษะด้านงานช่าง   จึงเกิดแรงบันดาลใจว่าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพที่ได้ไปดูมานั้น  มีหลักการทำงานไม่ยาก   คิดว่าตนเองสามารถทำได้ในต้นทุนที่ถูกกว่ามาก   และได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนที่น่าจะนำไปปรับปรุง    เมื่อเกิดความมั่นใจแล้วว่าสามารถทำเองได้แล้ว   กลุ่มวิทยากรกระบวนการจึงให้ผู้ที่มีความรู้ด้านช่างและมีเทคนิคการดัดแปลงเป็นหัวหน้าทีมดำเนินการ  ได้ออกแบบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพของตนเอง   หลังจากทำสำเร็จได้มีการทดสอบเครื่อง  และมีการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้เดิมเกี่ยวกับช่างยนต์   และความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพซึ่งได้มาจากการศึกษาดูงาน  การวิเคราะห์  และการออกแบบร่วมกัน  นำไปสู่การวางแผนและออกแบบการทดลอง  ทำให้วิทยากรกระบวนการและชาวบ้านได้ลงมือปฏิบัติจริง  ได้เห็นปัญหา  ได้เรียนรู้  และแก้ปัญหาจนสามารถประดิษฐ์เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพได้สำเร็จ  สามารถทำงานได้ดีเช่นเดียวกับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยทั่วไป  ในราคาต้นทุนเพียง 12,000 บาท  (ขณะที่ราคาขายทั่วไป  75,000-100,000 บาท) 

จุดเด่นของเครื่องที่ผลิตขึ้นเอง  คือ  ชาวบ้านสามารถซ่อมเองได้  เพราะใช้หลักการทำงานเดียวกับเครื่องรถไถเดินตาม  ซึ่งมีทุกหลังคาเรื่อน  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก   เอาไปที่บ้านของตนเองได้  โดยพ่วงกับรถเดินตามที่มีอยู่  ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้า   ซึ่งเครื่องอัดเม็ดที่ซื้อต้องใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟสจึงใช้เงินลงทุนสูงมาก   นอกจากนี้วิทยากรกระบวนการได้ร่วมกันวางแผนการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต  โดยเริ่มปลูกต้นสบู่ดำ  เพื่อสกัดน้ำมันมาใช้กับเครื่องรถไถนาอีกด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (16)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

วิทยาลัยอาชีวะ ควรเข้าไป ลปรร. กับชาวบ้านผู้ประดิษฐ์ และผู้ใช้เครื่องจักรนี้   แล้วหาทางพัฒนาให้ใช้ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น ทนขึ้น ปลอดภัยขึ้น ฯลฯ

วิจารณ์ พานิช

เอก
IP: xxx.8.181.164
เขียนเมื่อ 

www.Pui-Thai.com  สุดคุ้มค่า เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตอาหารสัตว์,เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสม,เครื่องบด,เครื่องอัด,เกษตร,fertilizer machine,agriculture,fertilizer

Tel. 089-140-9868, 085-993-6713

ณัฐชยา
IP: xxx.27.114.219
เขียนเมื่อ 

ขอเอกสารและราคา กรุณาส่งมาที่ คุณณัฐชยา สำเภานนท์ 93/9 ม.14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 089-7488560

เสน่ห์
IP: xxx.29.21.51
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยครับ

Thepharat
IP: xxx.121.51.123
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าอยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีของเครื่องหรือขอแบบทำได้หรือเปล่าครับ

เนื่องจากอยากได้สักเครื่อง

ขอบคุณครับ

เทพรัษฏ์

089-1991-882

พีระวัฒน์ ไทยประดิษฐ์
IP: xxx.173.255.81
เขียนเมื่อ 

อยากได้เครื่องทำปุ๋ย ลักษณะการทำงาน

1.วัสดุต่างๆ ผมจะผสมด้านนอก

2. นำปุ๋ยที่ผสมตามอัตราส่วนแล้ว ใส่ในเครื่งอทำปุ๋ย หรือเครื่องอัดเม็ดนี้ ให้ผลิตออกมาเป็นเม็ด

3. นำเม็ดปุ๋ยที่ได้ไปตากแห้ง

ที่อยากจะได้คือได้เครื่องผสมปุ่ยด้วยจะดีเลยครับ

ผมมีงบอยู่ สามหมื่น บาทครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ

สุนทร
IP: xxx.121.228.187
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าขอแบบ และหลักการทำงานได้หรือเปล่า ที่บ้านมีโรงกลึง จะได้เอามาทำเอง

อำนาจ
IP: xxx.128.73.28
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่ทางใต้ จะลำบากไหม๊

กำลังมองหาเจ้าเครื่องนี้อยู่

ช่วยบอกรายละเอียดหน่อย

กด้เก่
IP: xxx.172.160.242
เขียนเมื่อ 

การหมักปุ๋ยชีวภาพ ทางภาคอิสารค่ะ ใครร้เรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยบอกหน่อย

อยากทราบข้อมูลเคริ่องบด
IP: xxx.172.135.208
เขียนเมื่อ 

พอดีจะทำงานวิจัยส่งอาจารย์คับอยากได้ข้อมูลการทำเครื่องบดปุ๋ยคับ

ช่วยส่งตัวอย่างมาให้ดูได้มั้ยคับแล้วค่าใช้จ่ายในการทำประมาณเท่าไรคับ

ของแบบมาดูด้วยนะคับ(ถ้าสั่งทำประมาณเท่าไรคับ)

ถ้าต้องการกำลังการผลิตที่300กก./ชม.

1. ต้องใช้มอเตอร์กี่แรงและกี่rpm

2. วัตถุดิบที่ได้มีขนาดเล็กเท่าไรคับ

3. ใบมีดที่ใช้มีกี่ใบและขนาดเท่าไร

หนึ่ง087-1322236
IP: xxx.180.99.133
เขียนเมื่อ 

RED OIL ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ- 087-1322236ผ่านช่างตวงวัด ถูกต้องตามกฎหมาย +หัวจ่ายปั๊มใหญ่+ประกันอัคคีภัย+มีเสียงพูด

ปั๊มน้ำมันหยอด เหรียญRed oil080-2724751ถูกต้องตามกฏหมายผ่านการรับรอง กรมการค้าภายใน อนุญาต ผลิต อนุญาต ขาย ผ่านชั่งตวงวัด

มีใบอนุญาต ผลิต-ขาย-ซ่อม เป็นอนุญาตที่ทาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ออก ให้เพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต ออยล์ เทคโนโลยี่ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่ดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย หากสินค้าชนิดใดไม่มีใบรับรองทั้ง 3 นี้ถือว่าผิดกฏหมาย

ในการ ผลิต-จำหน่าย-ซ่อม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และความถูกต้อง ก่อนซื้อสินค้าผู้ซื้อต้องแน่ใจว่ามีใบรับรองหรือไม่

ห้าง หุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต ออยล์ เทคโนโลยี่ ได้ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อะไหล่ภายในมีการตรวจผนึกยืนยัน จากเจ้าหน้าที่ของสำนัก ชั่ง ตวง วัด ก่อนจำหน่ายทุกตู้

เว็บไซต์ http://www.pumpbangkok.com/

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 59,000 บาท ( หยอดเหรียญอย่างเดียว ถังน้ำมันในตัวตู้ )(หัวจ่ายปั๊มใหญ่)

ปั๊ม น้ำมันหยอดเหรียญ 69,000 บาท ( หยอดเหรียญ ธนบัตร ถังน้ำมันในตัวตู้ )(หัวจ่ายปั๊มใหญ่)

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 138,000 บาท ( หยอดเหรียญ ธนบัตร ) ( 2 หัวจ่ายได้ทั้งเบนซิน ดีเซล) (หัวจ่ายปั้มใหญ่)

ตู้ เติมเงินมือถือออนไลน์ 3 ซิม 3 ระบบ 22,500 บาท ขาตั้งทึบเก็บของได้มีกุณแจล็อค มีเสียงพูดตอบรับ ประกัน 1 ปี

ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ 23,900 - 26,900 ติดตั้งฟรี รับประกันอะไหล่ทุกชิ้น 1 ปี

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน 1,700 บาท เท่านั้น ลดพิเศษ จัดส่งทั่วประเทศ

เครื่องล้าง-อัดฉีดหยอดเหรียญ 2 หัวฉีด แยกทำงานอิสระ (Motor Care Vending) ระบบฉีดน้ำ โฟมอัตโนมัติ

ราคา 33,500 บาท ติดตั้งฟรี มีหัวฉีด 2 หัว (ฉีดโฟม 1 หัว) (ฉีดน้ำ 1 หัว ) ขนาด กว้าง 60 ซม. ลึก60 ซม.สูง 165 ซม.

การ ตลาดที่

คุณ หนึ่ง 080-2724751 , 087-1322236

E-mail [email protected]

(สด-ผ่อน)

เว็บไซต์ http://www.pumpbangkok.com/

หนึ่ง087-1322236
IP: xxx.180.99.133
เขียนเมื่อ 

RED OIL ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ- 087-1322236ผ่านช่างตวงวัด ถูกต้องตามกฎหมาย +หัวจ่ายปั๊มใหญ่+ประกันอัคคีภัย+มีเสียงพูด

ปั๊มน้ำมันหยอด เหรียญRed oil080-2724751ถูกต้องตามกฏหมายผ่านการรับรอง กรมการค้าภายใน อนุญาต ผลิต อนุญาต ขาย ผ่านชั่งตวงวัด

มีใบอนุญาต ผลิต-ขาย-ซ่อม เป็นอนุญาตที่ทาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ออก ให้เพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต ออยล์ เทคโนโลยี่ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่ดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย หากสินค้าชนิดใดไม่มีใบรับรองทั้ง 3 นี้ถือว่าผิดกฏหมาย

ในการ ผลิต-จำหน่าย-ซ่อม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และความถูกต้อง ก่อนซื้อสินค้าผู้ซื้อต้องแน่ใจว่ามีใบรับรองหรือไม่

ห้าง หุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต ออยล์ เทคโนโลยี่ ได้ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อะไหล่ภายในมีการตรวจผนึกยืนยัน จากเจ้าหน้าที่ของสำนัก ชั่ง ตวง วัด ก่อนจำหน่ายทุกตู้

เว็บไซต์ http://www.pumpbangkok.com/

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 59,000 บาท ( หยอดเหรียญอย่างเดียว ถังน้ำมันในตัวตู้ )(หัวจ่ายปั๊มใหญ่)

ปั๊ม น้ำมันหยอดเหรียญ 69,000 บาท ( หยอดเหรียญ ธนบัตร ถังน้ำมันในตัวตู้ )(หัวจ่ายปั๊มใหญ่)

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 138,000 บาท ( หยอดเหรียญ ธนบัตร ) ( 2 หัวจ่ายได้ทั้งเบนซิน ดีเซล) (หัวจ่ายปั้มใหญ่)

ตู้ เติมเงินมือถือออนไลน์ 3 ซิม 3 ระบบ 22,500 บาท ขาตั้งทึบเก็บของได้มีกุณแจล็อค มีเสียงพูดตอบรับ ประกัน 1 ปี

ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ 23,900 - 26,900 ติดตั้งฟรี รับประกันอะไหล่ทุกชิ้น 1 ปี

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน 1,700 บาท เท่านั้น ลดพิเศษ จัดส่งทั่วประเทศ

เครื่องล้าง-อัดฉีดหยอดเหรียญ 2 หัวฉีด แยกทำงานอิสระ (Motor Care Vending) ระบบฉีดน้ำ โฟมอัตโนมัติ

ราคา 33,500 บาท ติดตั้งฟรี มีหัวฉีด 2 หัว (ฉีดโฟม 1 หัว) (ฉีดน้ำ 1 หัว ) ขนาด กว้าง 60 ซม. ลึก60 ซม.สูง 165 ซม.

การ ตลาดที่

คุณ หนึ่ง 080-2724751 , 087-1322236

E-mail [email protected]

(สด-ผ่อน)

เว็บไซต์ http://www.pumpbangkok.com/

ธานินทร์ สีอ่อน
IP: xxx.55.228.191
เขียนเมื่อ 

ขอรายละเอียดกับแบบการทำของ

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยได้ใหมครับ

ยัน
IP: xxx.94.214.23
เขียนเมื่อ 

มีรายละเอียดมากกว่านี้รึ่ป่าวคับ หมายถึ่งสถานที่สามารถติตต่อได้


suwan
IP: xxx.158.166.154
เขียนเมื่อ 

ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ

เมธิศา
IP: xxx.68.5.34
เขียนเมื่อ 

ขอเบอร์ติดต่อและรายละเอียดของเครื่องอัดปุ๋ยหน่อยค่ะ