ความเห็น 11759

ปุ๋ยชีวภาพและเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ...ความรู้ที่ชาวบ้านภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเอง

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

วิทยาลัยอาชีวะ ควรเข้าไป ลปรร. กับชาวบ้านผู้ประดิษฐ์ และผู้ใช้เครื่องจักรนี้   แล้วหาทางพัฒนาให้ใช้ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น ทนขึ้น ปลอดภัยขึ้น ฯลฯ

วิจารณ์ พานิช