ความเห็น 2977870

ปุ๋ยชีวภาพและเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ...ความรู้ที่ชาวบ้านภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเอง

ธานินทร์ สีอ่อน
IP: xxx.55.228.191
เขียนเมื่อ 

ขอรายละเอียดกับแบบการทำของ

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยได้ใหมครับ