ความเห็น 1339808

ปุ๋ยชีวภาพและเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ...ความรู้ที่ชาวบ้านภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเอง

เสน่ห์
IP: xxx.29.21.51
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยครับ