ความเห็น 11758

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครบุรี เขมราฐ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้อ่านบันทึกของน้องโบว์ เขียนบ่อยๆ และเล่าเยอะๆ นะคะ

อย่าลืมเล่าด้วยว่ากลับจาก Peer Assist ที่เทพธารินทร์แล้ว ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้าง และได้เอาไปทำอะไร