กรมประมงคุมเข้มการจำหน่ายและครอบครองสัตว์น้ำ สัตว์คุ้มครอง สัตว์สงวน และซาก

นายธำมรงค์ ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ได้ลงนามในประกาศกรมประมงจำนวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่องห้ามซื้อขายสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และประกาศการครอบครองสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวนตามใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจาก ปัจจุบันมีการลักลอบจำหน่ายสัตว์น้ำ และซากดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปะการัง กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ฯลฯ กรมประมงจึงต้องออกประกาศห้ามดังกล่าว หากพบกระทำผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในการครอบครองสัตว์น้ำ สัตว์คุ้มครอง สัตว์ป่าสงวนและซาก จะต้องอยู่ในสถานที่ที่กำหนด หากผู้รับใบอนุญาตครอบครอง ไม่ทำตามที่ประกาศกำหนด จะถูกสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นทันที สำนักข่าวไทย

travel.sanook.com/news/news_04415.php