การประชุมวิชาการ ปขมท. ที่เชียงใหม่

ขอชื่นชมกับผู้จัดที่สามารถทำดัชนีชี้วัดเป็นตุ๊กตาให้กับกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม โดยจัดทำในเวลาอันจำกัด ได้ผลลัพธ์ออกมาขนาดนี้น่าทึ่งจริง ๆ ค่ะ

     การประชุมวิชาการ จัดโดย ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ปขมท.  ที่ โรงแรมโลตัสฯ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 ก.พ. 49 นั้น  ประสบความสำเร็จเกินคาด  โดยตั้งเป้าหมายว่ารับผู้เข้ารับประชุม 500 คน  แต่ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น ประมาณ 1,200 คน  ชื่นชมคณะผู้จัดเป็นอย่างยิ่งในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ จัดสถานที่ เอกสาร ข้อมูลทางวิชาการ เชิญวิทยากร ฯลฯ  แต่อาจขลุกขลักบ้างตรงที่อาหารและของว่างไม่พอ ช่วงแบ่งกลุ่มย่อยนั้นแต่ละกลุ่มย่อยเลิกไม่พร้อมกัน จึงเกิดปัญหาที่อาหารไม่พอ  ก็ไม่ว่ากันค่ะ  เป็นข้อมูลในการจัดครั้งต่อไปค่ะ

      ขอชื่นชมกับผู้จัดที่สามารถทำดัชนีชี้วัดเป็นตุ๊กตาให้กับกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม โดยจัดทำในเวลาอันจำกัด ได้ผลลัพธ์ออกมาขนาดนี้น่าทึ่งจริง ๆ ค่ะ  แต่ละสถาบันจะได้นำกลับไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถาบันของตนต่อไป  ท่านใดที่พลาดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ก็สามารถติดตามดูที่เว็ปไซด์ของ ปขมท. ได้ค่ะ

      สำหรับ ม.นเรศวร นั้น  ดิฉันได้มีโอกาสสนทนากับคุณอารมณ์ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  โดยคุณอารมณ์แจ้งว่า  หลังจากกลับแล้วจะจัดทำดัชนีชี้วัดเสนอมหาวิทยาลัย และคณะต่าง ๆ จะได้จัดทำในส่วนของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ความเห็น (0)