ดอกไม้ทะเล

บ้านของปลาการ์ตูน

บ้านของปลาการ์ตูนคือดอกไม้ทะเล ดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืช มันเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกับปะการังแข็ง แต่ดอกไม้ทะเลไม่มีโครงสร้างหินปูนเหมือนอย่างปะการังแข็งจึงทำให้กอดอกไม้ทะเลดูอ่อนนุ่มไหวพริ้วไปตามแรงของกระแสน้ำ ที่หนวดของดอกไม้ทะเลมีพิษ เมื่อถูกหรือสัมผัสจะมีอาการเจ็บและปวดในจุดที่สัมผัส พิษของดอกไม้ทะเลมีไว้เพื่อจับสัตว์ทะเลเล็กๆ กินเป็นอาหาร เมื่อปลาเล็กๆ สัมผัสกับพิษที่ปลายหนวดของดอกไม้ทะเลจะทำให้เป็นอัมพาตแล้วก็ตาย แต่เจ้าปลาการ์ตูนสามารถอาศัยอยู่ในกอดอกไม้ทะเลได้อย่างปลอดภัยเพราะปลาการ์ตูนมีเมือกพิเศษเคลือบผิวอยู่ทำให้เข็มพิษจากดอกไม้ทะเลไม่เป็นอันตรายมันได้ ดังนั้นปลาการ์ตูนจึงอาศัยกอดอกไม้ทะเลเป็นบ้านเป็นที่หลบภัย ศัตรูของปลาการ์ตูนมีอยู่มากแต่ที่ศัตรูหมายเลขหนึ่งของปลาการ์ตูนคือปลานกแก้วที่จะคอยจับปลาการ์ตูนกินเป็นอาหาร แต่ปลานกแก้วก็ไม่กล้าซุกหน้าเข้าไปในกอดอกไม้ทะเลเพื่องับปลาการ์ตูนเพราะกลัวพิษของดอกไม้ทะเล ดังนั้นเมื่อเวลามีภัยมาถึงเจ้าปลาการ์ตูนก็จะหลบเข้าไปซุกอยู่ใต้กอดอกไม้ทะเล ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าดอกไม้ทะเลคือบ้านของปลาการ์ตูน ที่ใดที่มีดอกไม้ทะเลมากที่นั่นก็จะมีปลาการ์ตูนมากด้วยเช่นกัน หากดอกไม้ทะเลถูกทำลายหรือถูกจับมาขายเพื่อใส่ตู้ปลาก็จะทำให้ปลาการ์ตูนไม่มีที่อยู่เมื่อมันฟักออกจากไข่ก็จะไม่มีที่หลบภัยทำให้ถูกปลาอื่นจับกินหมดเป็นผลทำให้ปลาการ์ตูนลดจำนวนลง
ดอกไม้ทะเลที่พบในท้องทะเลมีไม่น้อยกว่า 10 ชนิด แต่ละชนิดเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาการ์ตูนต่างชนิดกัน บางชนิดก็ไม่มีปลาการ์ตูนอยู่
1. ดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
2. ดอกไม้ทะเลชนิด Stichodactyla gigantea เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนส้มขาว
2. ดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนมะเขือเทศ , ปลาการ์ตูนแดง, ปลาการ์ตูนดำแดง
3. ดอกไม้ทะลชนิดที่ฝังทรายได้แก่ Stichodactyia haddoni เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง
4. ดอกไม้ทะเลชนิด Stichodactyla mertensii เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนอินเดียน, ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
5. ดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis crispa เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอานม้า, ปลาการ์ตูนดำแดง
ดอกไม้ทะเลยามหุบ - ดอกไม้ทะเลเมื่อชูหนวด - บ้านปลาการ์ตูนส้มเหลือง - บ้านปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
จุดดำน้ำชมดอกไม้ทะเล กับ ปลาการ์ตูน
ฝั่งอันดามัน บริเวณหาดหน้าที่มีหมายทุ่นสีส้มสำหรับจุดดำน้ำตื้นเป็นจุดที่มีกอดอกไม้ทะเลอยู่อย่างหนาแน่นและมีปลาการ์ตูนส้มเหลืองเยอะสุดๆ และน้ำใสมากๆ และที่สำคัญน้ำตื้นมาก
ฝั่งอ่าวไทย บริเวณเกาะง่ามใหญ่ เป็นจุดที่มีดอกไม้ทะเลขึ้นอย่างหนาแน่นเมื่อมองลงไปเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าใต้น้ำ เป็นจุดที่มีดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่เยอะสุดๆ ชนิดที่ว่าไม่เคยพบเคยเห็นจากที่ใดๆ มาก่อนที่ปลาการ์ตูนมากมายขนาดนี้ ปลาการ์ตูนที่นี่เป็นปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ดังภาพบนซ้าย ( ฝั่งอ่าวไทยไม่มีปลาการ์ตูนนีโม )

    ตัวอย่างรูปภาพ   http://gotoknow.org/file/group805/Scrap.shs

     แหล่งที่มา   :http://www.nemotour.com/anemone.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.805ความเห็น (0)