มาตรการห้ามใช้เคื่องมือบางชนิดในการทำการประมง

มาตรการห้าม
มาตรการห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดในการทำการประมง
ห้ามทำการประมงภายในเขต 3,000 เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่งขณะทำการประมง และภายในรัศมี 400 เมตร นับออกไปจากอาณาเขตที่ตั้งเครื่องมือประจำที่ ในท้องที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด (ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลว.20 ก้ำ 2515)ตลอดทั้งปี
อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนล้อมจับ และอวนติดตาที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 4.7 เซนติเมตรห้ามทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ และฤดูปลาวางไข่และอนุรักษ์ลูกปลา ในท้องที่บางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (ตามประกาสกระทรวงฯ ลว. 28อวนลากทุกชนิด ทุกขนาด อวนล้อมจับ และอวนติดตาที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 4.7 ซม. พย. 2527ห้ามทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูก (อนุรักษ์ลูกปลา) ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเถอเกาะลันตา และอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ บริเวรเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา) (ตามประกาสกระทรวงฯ  11 เม.ย. 2528อวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 ซม.-ห้ามทำการประมงในเวลากลางคืน ในท้องที่จังหวัอวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 ซม. ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ ยกเว้นอวนช้อน อวนยก หรืออวนครอบที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก) ชายทะเลทุกจังหวัด (ตามประกาศกระทรวงฯ ลว. 14 พย. 2534) ห้ามทำการประมงในทะเล หรืออ่าวในท้องที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด (ตามประกาศกระทรวงฯ) 1. ห้ามทำการประมงหอยสองฝา ระยะ 3,000 ม. นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่งทะเลขณะทำการประมง ในท้องที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด (ตามประกาศกระทรวงฯ ลว. 18 กพ. 2517)
2. เครื่องมือคราดหอยที่อนุญาตให้ทำการประมงหอ
ลายในทะเล
(ก) ความกว้างของปากเครื่องมือคราดหอย จะต้องไม่
เกินกว่า 3.5 เมตร
(ข) ความกว้างของช่องซี่คราดแต่ละช่องต้องไม่น้อยกว่า
1.2 เซนติเมตร
(ค) ความยาวของเรือไม่เกิน 18 เมตร
(ง) จำนวนของคราดหอยต้องไม่เกิน 3 อัน ต่อเรือกล 1
ลำ (ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 8 มี.ค. 2533)
3. ห้ามทำการประมงหอยลายชนิดสองฝาภายในเส้น
ล้อมรอบในเขตท้องที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และตำบล
บางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 17 มิ.ย. 2518)
  เครื่องมืออวนจับหมึกที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 3.2 เซนติเมตร ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) - ห้ามทำการประมงหมึกในทะเลหรืออ่าวในท้องที่
จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด
(ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 5 พ.ย. 2524) โพงพาง รั้วไซมาน หรือ กั้นซู่รั้งไซมาน ลี่
ห้ามทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำทุกแห่งทั่วราช
อาณาจักร (ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 14 ก.ย. 2521อวนรัง และเฝือกรัง )ห้ามทำการประมงในเขตน่านน้ำจืด และน่านน้ำเค็มทั่ว
ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด
(ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 11 พ.ย. 2517อวนล้อมหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า "อวนญี่ปุ่น" หรืออวนต้อนปลาหรืออวน
ต้อนปลาหลังกองหินหรืออวนต้อนปลากองหินห้ามทำการประมงเต่าทะเล และกระทะเลทุกชนิด รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำ
ดังกล่าว (ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 14 เม.ย. 2490)
2. ห้ามทำการประมงพยูน (ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 9 ส.ค. 2504)
3. ห้ามทำการประมงปะการัง   หรือหินปะการังทุกชนิด
(ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 10 ม.ค. 2521)
4. ห้ามทำการประมงแมงดาทะเล ในบริเวณอ่าวพังงารวมทั้งแม่น้ำ ปากแม่น้ำใน
อ่าวดังกล่าว
(ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 5 ม.ค. 2525)
5. ห้ามทำการประมงปูทะเล ปูม้า ปูลาย ที่มีไข่นอกกระดอง
(ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 11 ก.ค. 2526)
6. ห้ามทำการประมงปลาโลมา
(ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลว. 18 มิ.ย. 2533)
7. ห้ามทำการประมงบริเวณที่ประกาศเป็นที่รักษาพืชพันธุ์
(1) ทะเลบริเวณแหลมพันวา เกาะโล้น เกาะฮี และเกาะแวว และบริเวณแนวปะการัง อ่าวป่าตองตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลว. 17 มี.ค. 2512 และ ลว.15 พ.ค. 2532)
(2) ทะเลในท้องที่จังหวัดชุมพร บริเวณเกาะไข่ เกาะจระเข้ เกาะทะลุ เกาะกะโหลก และเกาะหินแพ
(ตามประกาศจังหวัดชุมพร ลว. 27 ก.พ. 2532)
(3) ทะเลบริเวณเกาะกระ อำเภอเกาะกูด ตามประกาศจังหวัดตราด ตามประกาศจังหวัดตราด ลว. 9 พ.ค. 2534
(4) ทะเลบริเวณหินริเชลิว อำเภอคุระบุรี ตามประกาศจังหวัดพังงา ลว. 11 ก.ย. 2538
    ที่มา       www.fisheries.go.th/dof_thai/ Division/Marine/มาตรการ.htm - 31k - ผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.805ความเห็น (1)

IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 
ทำไมต้องห้ามด้วยคับ