หยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กมาเปิดอ่าน พบคำคม มากมายในนั้น หยิบบางตอนที่อ่านแล้วเย็นมาฝากค่ะ ท่าน ว วชีรเมธีภิกขุ บันทึกไว้ใน ธรรมาภิวัฒน์ ว่า" ความรู้ กับ ปัญญา ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ความรู้ เกิดจากการเรียนรู้จากภายนอก

ปัญญา เกิดจากความงอกงามออกมาจากภายใน

ความรู้ ครอบคลุมเพียงบางสิ่งของสรรพสิ่ง

และทำให้คนเกิดอหังการ ทะนงตน

ปัญญา ครอบคลุมทุกสิ่งรวมทั้งรู้จริงในบางสิ่งอย่างลึกซึ้ง

ทั้งยังทำให้คนอ่อนน้อมถ่อมตน

ความรู้ ทำให้คนมีอาชีพและท้องอิ่ม

แต่ ปัญญา ทำให้คนเรามีชีวิตดีงามและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ "