• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/49

  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/49  

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2549 ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดให้บุคลกรศูนย์ฯ ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2549 ครั้งที่ 1(1 ตค.48-31 มีค.49) แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการประเมิน ประกอบด้วย

กลุ่มหัวหน้างาน ได้แก่

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน (สำหรับหัวหน้างาน)

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน

4. คู่มือแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน

5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน

6. แบบประเมิน -49(1)

7. ฟอร์มประเมิน 1-49

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่

1. แบบประเมิน -49(1)

2. ฟอร์มประเมิน 1-49

3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสายสนับสนุน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การประเมินตามสายการบังคับบัญชา ได้แก่

            1.1 การมาปฏิบัติงาน 10 คะแนน

            1.2 ผลงาน 80 คะแนน

            1.3 คุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน

ส่วนที่ 2 ประเมินเพื่อนร่วมงาน 360 องศา  100 คะแนน

รวมส่วนที่ 1 + 2 = 200 คะแนน / แบ่งเป็นสัดส่วน  60/40

ศูนย์บริการวิชาการ จะดำเนินการประเมินและรวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าภายใน 17 กพ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 14822
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

น่าสนใจดีครับ