การเสนอคดีแพ่งต่อศาลที่มีเขตอำนาจส่วนแพ่ง


การเสนอคดีแพ่งต่อศาลที่มีเขตอำนาจส่วนแพ่ง

การเสนอคดีแพ่งต่อศาลที่มีเขตอำนาจส่วนแพ่ง เมื่อมีคดีแพ่งซึ่งเป็นคดีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลชอบที่จะเสนอคดีมีข้อพิพาทเป็นคำฟ้อง ( เช่น คดีฟ้องขอให้ชำระเงินกู้กู้ยืมและบังคับจำนอง ขอให้ชำระค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด ขอให้เปิดทางภารจำยอม ) โดยแนบเอกสารตามที่กฏหมายต้องการ และต้องเสียค่าขึ้นศาลโดยหลักในคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ หรือคดีมีทุนทรัพย์  ในอัตราร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน 200,000  บาท ส่วนคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์ รวมทั้งในกรณีเมื่อต้องการใช้สิทธิทางศาล บุคคลชอบที่จะเสนอ คดีไม่มีข้อพิพาท เป็นคำร้องขอ ( เช่น คดีร้องขอผู้จัดตั้งผู้จัดการมรดก ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ) โดยเสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และตาราง 1 ท้ายประมวลกฏหมายวิธีการพิจารณาความแพ่ง และวยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีส่วนแพ่ง และสำหรับคดีมโนสาเร่ (คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ) เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเรื่องละ 200 บาท ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 190 จัตวา

ทั้งนี้ คู่ความ ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือนิติบุคคล จะว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาเอง หรือจะแต่งทนายทำแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้แทนตนในคดีก็ได้(แต่ผู้รับมอบอำนาจจะว่าความเองไม่ได้) ตามมาตรา 60

 

หมายเลขบันทึก: 148324เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2007 08:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:37 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท