องค์ความรู้ของ SME ที่น่าสนใจ

เจอกันอีกแล้วนะครับ
    เป็นไงบ้างครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมา เหนื่อยในหน้าที่การงานหรือเรื่องหัวใจกันบ้างหรือเปล่า
วันนี้ผมมี web ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้องค์ความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาฝากคุณผู้อ่านกันครับ
web นั้นก็คือ http://www.ismed.or.th/knowledge/index.php เมื่อคุณเข้าไปหน้าแรกก็จะพบกับรายละเอียด
ของข้อความในส่วนต่างๆที่คุณต้องการจะหา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเคล็ดลับ-วิธีการ,ผู้ประกอบการตัวอย่าง,
คัมภีร์ 108 ธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างเรียบร้อยทำให้การค้นคว้าหาองค์ความรู้
ในเรื่องต่างๆก็ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว อ้อผมลืมบอกไปครับ web ดังกล่าวเป็น web ของ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเรียกย่อๆว่า SME น่ะครับ ใครที่ต้องการประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับ ผมคิดว่าเป็นอีก web หนึ่งที่น่าจะเป็นทางเลือก
ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ท่านต้องการจะหาอยู่ก็ได้นะครับ เพราะเป็นช่องทางที่หาข่าวสารง่าย
เมื่อได้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาสังเคราะห์ดูว่ามีประโยชน์ต่อท่านในด้านใดบ้าง
โดยข้อมูลที่ได้มาดังกล่าวล้วนมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านในด้านนั้นๆมาให้ข้อมูลลงใน web
ซึ่งผมคิดว่าข้อมูลที่ได้มาล้วนเป็นข้อมูลที่ได้มาจากประสบการณ์โดยตรงของท่านนั้นๆ และเมื่อมีปัญหาก็สามารถ
พิมพ์ข้อความในช่องแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ทันที ซึ่งง่ายต่อการถ่ายทอดข้อมูลไป-มาและ
ตรงกับคนที่ต้องการจะถามด้วย เพื่อนเมื่อเห็นถึงประโยชน์โดยรวมของ web ดังกล่าวแล้ว ก็ลองเข้ามาใช้บริการใน web นี้ดูนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge management PSUความเห็น (0)