ดิฉันชอบโมเดลด้านล่างนี้ เพราะสามารถช่วยตอบคำถามได้ว่า

  • การทำ Knowledge Management (KM) ต้องมี Information Technology (IT) มาช่วยขับเคลื่อนหรือไม่
  • และภาพนี้ก็เป็นภาพที่แสดงถึง Areas of study กว้างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ KM และ ITช่วยสร้าง Research Questions มากมายให้แก่นักวิจัยคะ

 

ภาพจาก http://www.anti-knowledge.com/anti.htm

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.anti-knowledge.com/