วันนี้ได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ทางช่อง 3 เป็นรายการข่าวเที่ยงวันของคุณพิศาล มีหัวข้อหนึ่งที่ทำให้ต้องเก็บเอามาคิดและหาคำตอบ ว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างคนดี และคนเก่งเป็นผู้นำ คุณจะเลือกอย่างไร ถ้าเลือกคนดีมีจริยธรรมแต่ประเทศพัฒนาช้า เจริญช้า แต่การบริหารประเทศเป็นไปแบบสุจริต และโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถ้าเลือกคนเก่ง ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว เจริญ  แต่อาจจะเกิดการโกงกินอย่างมหาศาล แต่ถ้าให้ตัวเองเลือกก็คงจะเลือกคนดี เข้ามาเป็นผู้นำ เพราะคนดีสามารถที่จะเลือกใช้คนเก่งทำงานก็ได้ (ความเห็นส่วนตัว)  แล้วคุณล่ะ ถ้าต้องเลือกจะเลือก "คนดี" หรือ "คนเก่ง" ?

ผู้เขียนนึกถึงกลอนของท่านพุทธทาสบทหนึ่ง 

     เขามีส่วนเลวบ้าง      ช่างหัวเขา

จงเลือกเอาส่วนที่ดี         เขามีอยู่

เป็นประโยชน์โลกบ้าง      ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้            ของเขาเลย

     จะหาคนมีดี             โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยวค้นหา           สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่า   ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคยมองแต่ดี           มีคุณจริง

ผู้เขียนก็เปรียบเสมือนเป็นมดตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่งซึ่งก็คงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ !!!!!!