โครงการ พื้นที่สร้างสรรค์ คาราวานเสริมสร้างเด็ก

dektak
งานเครือข่ายเด็ก
โครงการ พื้นที่สร้างสรรค์ คาราวานเสริมสร้างเด็ก   1.ชื่อโครงการ             โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ คาราวานเสริมสร้างเด็ก 2.รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 1.นายอนุวัฒน์  บัวปาน                     อายุ19ปี2.นายนฤนาท  อินเอี่ยม                    อายุ19ปี3.นายณัฐพล  พัฒนเลี่ยมไพบูลย์    อายุ17ปี4.นายชัยณรงค์  ยามา                        อายุ17ปี5.นายวัชระชัย  ศิริวงษ์                      อายุ17ปี   3.ผู้รับผิดชอบหลัก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก   4.ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก   ข้อมูลโครงการ 1.สิ่งที่อยากทำคือ จัดพื้นที่สร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้กับครอบครัวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันของบุคคลภายในครอบครับ   2.เหตุผลที่อยากทำโครงการ/แรงบันดาลใจ                 เนื่องจากในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหามากมายโดยส่วนมาก ต้นเหตุของปัญหาจะมาจากครอบครัว โดยที่ครอบครัวที่มีปัญหานั้นจะขาดการดูแลเอาใจใส่กันและกันขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของพ่อและแม่ ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบัน ที่สำคัญในการสร้างคนสู้สังคม  คนที่อยู่ในจะดีหรือร้ายก็จะอยู่ที่ การปลูกฝัง คุณลักษณะ นิสัย และจิตใจในตัวบุคคลนั้นๆ                ด้วยเหตุนี้เองทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมโดยได้ร่วมคิดและลงความเห็นในหมู่คณะว่าถ้าได้จัดพื้นที่สร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้กับครอบครัวจะสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาบ้างส่วนที่เกิดขึ้นได้

...../วัตถุประสงค์...

         
วัตถุประสงค์โครงการ 1.ส่งเสริมให้เกิดความรักความเข้าใจให้กับบุคคลภายในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น2.เป็นการสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพในตัวของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น3.เพื่อเป็นการให้กลุ่มเป้าหมายและบุคคลภายนอกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลอบายมุกทุกชนิด4.เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยะธรรมในตัวกลุ่มเป้าหมาย   รายละเอียดของกิจกรรม 1. ประชุมเตรียมการดำเนินงานและแบ่งหน้าที่2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในพื้นที่ทราบถึงการจัดกิจกรรม4. จัดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ - ส่วนที่หนึ่งมุมอ่านหนังสือให้ลูกฟัง- ส่วนที่สองมุมเล่านิทาน- ส่วนที่สามมุมวีดีทัศน์- ส่วนที่สี่มุมดนตรี- ส่วนที่ห้ามุมวาดภาพละบายสีโดยทุกๆกิจกรรมจะมีผู้ปกครองที่มากับบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยและยังมีคณะทีมงานจากพัฒนาสังคมฯ  คณะสภาเด็กและเยาวชนฯ  และวิทยากรพิเศษ มาค่อยให้ความรู้และบริการในกิจกรรมที่ดำเนินการ5.ประเมินผล จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบฟอร์ม และสังเกตจากพฤติกรรมในการให้ความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม6. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งในการดำเนินกิจกรรม7. ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อ ติ ชม ที่ได้รับ            

...../ระยะเวลาในการดำเนินงาน...

     
ระยะเวลาในการดำเนินงาน   ระหว่างวันที่15ตุลาคม 15พฤศจิกายน 2550(จัดกิจกรรมทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา18.00 20.00)   งบประมาณที่ใช่ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม                                                   6,500     บาท        -ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ จำนวน  2   ชิ้น               3,500    บาท          -ค่ากระดาษ  A4 จำนวน 1 กล่อง                                                                        600    บาท                                      -ค่าอุปกรณ์จดทำสื่อ                                                                              2,400    บาท                        ค่าเอกสาร                                                                                                         500     บาทค่าน้ำมันรถในการดำเนินกิจกรรม                                                              1,000    บาท                                       รวม                                                       8,000   บาท                                     ถั่วจ่ายทุกรายการ   โครงการหรือกิจกรรมนี้จะทำให้สังคมดีขึ้นอย่างไร   1. กลุ่มเป้าหมายจะเกิดความรักความเข้าใจให้กับบุคคลภายในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น2.จะสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาทางสังคมบ้างส่วนที่เกิดขึ้นได้2.สังคมจะสร้างสรรค์และได้พัฒนาศักยภาพในตัวของกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น3.เป้าหมายและบุคคลภายนอกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลอบายมุกทุกชนิด4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยะธรรมเกิดขึ้นในตัวกลุ่มเป้าหมาย                    ผู้เขียนโครงการ                                                  ผู้เสนอโครงการ        (นายณัฐพล  พัฒนเลี่ยมไพบูลย์)                                   (นายอนุวัฒน์    บัวปาน)        เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาเด็กฯ ตาก                  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่สร้างสรรค์ คาราวานเสริมสร้างเด็ก

คำสำคัญ (Tags)#เนื้อหาโครงการ

หมายเลขบันทึก: 146809, เขียน: 16 Nov 2007 @ 10:16 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นางสาวสุวิมล คมขำ
IP: xxx.49.71.7
เขียนเมื่อ 

ต้องการคำแนะนำในการทำโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก