โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 8 .ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
นายโกมล   โรจรัตน์ เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2495  บ้านเลขที่ 188  หมู่ที่ 8 .ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีโทร. 081-9712374 
คติพจน์  ความโลกคือหนทางแห่งความล้มเหลว 
เริ่มประกอบอาชีพศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2549 
         เทคนิคการปลูกพริก
การเพาะกล้า    เพาะโดยใช้ถาดหลุม มีขนาดหลุม 50 , 100
เทคนิคการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพริก-          ต้มน้ำให้เดือด ที่อุณหภูมิประมาณ 50 – 60 C หรือ ทดลองโดยใช้มือจุ่มในน้ำได้ โดยที่ไม่ร้อนจนเกินไป-          ห่อเมล็ดพริกโดยใส่ถุงผ้า นำเมล็ดลงแช่ในน้ำอุ่นที่เตรียมทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที-          นำผ้าชุบน้ำบิดผ้าให้พอหมาด นำถุงเมล็ดพริกมาห่อ ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน แกะห่อผ้าดู       ความงอกของเมล็ด นำเพาะลงถาดเพาะที่เตรียมเทคนิคการดูแลรักษา-          ระยะกล้า ถ้าต้นพริกในระยะกล้าไม่สมบูรณ์ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในอัตราที่เท่ากัน นำปุ๋ยที่ผสมแล้ว 1 กำมือ ละลายในน้ำประมาณ 1 ปี๊บ รดต้นกล้าหลังจากรดปุ๋ยแล้วควรรดน้ำล้างใบเพื่อป้องกันใบไหม้-  ระยะเจริญเติบโต -  หลังย้ายปลูกประมาณ 10 วัน ต้นพริกเริ่มตั้งต้นให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ละลายน้ำ 1 กก./ 200 ลิตร นำน้ำปุ๋ยไปรดที่โคน โดยใช้กระบอกตักรดอย่าให้ถูกใบพริกเพาะปุ๋ยจะทำให้ใบพริกไหม้-          การเด็ดแขนงพริก  ต้นพริกมีอายุประมาณ 20 วัน หลังย้ายปลูกควรมีการเด็ดแขนงข้างต้นพริกออกโดยให้พริกเจริญเติบโตทางด้านยอด ถ้าไม่มีการเด็ดแขนงข้างต้นจะทำให้ต้นพริกไม่เจริญเติบโตและจะเป็นแหล่งสะสมแมลงศัตรูพืช-   
แมลงศัตรูพืชที่ควรดู   เพลี้ยไฟ , ไรแดง , แมลงหวี่ขาว , หนองเจาะผล-         
การดูแลระหว่างเก็บเกี่ยว  หลังจากเก็บเกี่ยวผลพริกรุ่นแรกควรมีการบำรุงต้น โดยใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 อย่างละ 1 กก. ละลายน้ำ 200 ลิตร รดที่โคนต้นและนำปุ๋ยที่ผสมใส่ห่างจากโคนประมาณ 20 เซนติเมตร ทุกๆ 10 วันจะทำให้ผลผลิตดี  
ธนบรรณ  รอดเพชร
โดย....สะแกกรัง