โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 8 .ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี    
นายโกมล   โรจรัตน์  เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2495  บ้านเลขที่ 188  หมู่ที่ 8 .ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทร . 081-9712374  
คติพจน์  ความโลกคือหนทางแห่งความล้มเหลว  
เริ่มประกอบอาชีพศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2549  
                  เทคนิคการปลูกพริก
การเพาะกล้า     เพาะโดยใช้ถาดหลุม มีขนาดหลุม 50 , 100
เทคนิคการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพริก -          ต้มน้ำให้เดือด ที่อุณหภูมิประมาณ 50 – 60 C หรือ ทดลองโดยใช้มือจุ่มในน้ำได้ โดยที่ไม่ร้อนจนเกินไป -          ห่อเมล็ดพริกโดยใส่ถุงผ้า นำเมล็ดลงแช่ในน้ำอุ่นที่เตรียมทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที -          นำผ้าชุบน้ำบิดผ้าให้พอหมาด นำถุงเมล็ดพริกมาห่อ ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน แกะห่อผ้าดู        ความงอกของเมล็ด นำเพาะลงถาดเพาะที่เตรียม เทคนิคการดูแลรักษา -          ระยะกล้า ถ้าต้นพริกในระยะกล้าไม่สมบูรณ์ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในอัตราที่เท่ากัน นำปุ๋ยที่ผสมแล้ว 1 กำมือ ละลายในน้ำประมาณ 1 ปี๊บ รดต้นกล้าหลังจากรดปุ๋ยแล้วควรรดน้ำล้างใบเพื่อป้องกันใบไหม้ -   ระยะเจริญเติบโต  -  หลังย้ายปลูกประมาณ 10 วัน ต้นพริกเริ่มตั้งต้นให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ละลายน้ำ 1 กก./ 200 ลิตร นำน้ำปุ๋ยไปรดที่โคน โดยใช้กระบอกตักรดอย่าให้ถูกใบพริกเพาะปุ๋ยจะทำให้ใบพริกไหม้ -          การเด็ดแขนงพริก   ต้นพริกมีอายุประมาณ 20 วัน หลังย้ายปลูกควรมีการเด็ดแขนงข้างต้นพริกออกโดยให้พริกเจริญเติบโตทางด้านยอด ถ้าไม่มีการเด็ดแขนงข้างต้นจะทำให้ต้นพริกไม่เจริญเติบโตและจะเป็นแหล่งสะสมแมลงศัตรูพืช -   
แมลงศัตรูพืชที่ควรดู    เพลี้ยไฟ , ไรแดง , แมลงหวี่ขาว , หนองเจาะผล -         
การดูแลระหว่างเก็บเกี่ยว    หลังจากเก็บเกี่ยวผลพริกรุ่นแรกควรมีการบำรุงต้น โดยใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 อย่างละ 1 กก. ละลายน้ำ 200 ลิตร รดที่โคนต้นและนำปุ๋ยที่ผสมใส่ห่างจากโคนประมาณ 20 เซนติเมตร ทุกๆ 10 วันจะทำให้ผลผลิตดี    
ธนบรรณ  รอดเพชร
โดย....สะแกกรัง