ตามสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง " เห็นจะจริงคราวนี้

           ต่อจากงานยุทธศาสตร์ ที่มีการจัดทำโดยใช้ เครื่องมือ balanced scorecard  น่ายินดีมากค่ะ ที่เราไม่ได้เรียนเอง แต่อาศัยอาจารย์ที่ปรึกษา (อ.พิศาล) ที่ท่านสรุปจากหลาย ๆ เล่ม มาเหลือแผ่นเดียว น่าชื่นชม สมกับท่านเป็น profes

         กระบวนการจัดทำระบบบริหารยุทธศาสตร์ โดยใช้ balanced scorecard 

1. เราต้องวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ รู้เขา

- การวิเคราะห์เริ่มจากความต้องการ 3 ส่วน คือ policy,stakeholder,business need ว่าทั้งสามอย่างในแต่ละปี หรือแผน มีความต้องการอย่างไร

- จากนั้นเราศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อหาความต้องการหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์  โดยทุกกระบวนการที่พูดมา คือ " รู้เขา " ทั้งหมด คือ การวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์

2. แล้วขบวนการที่เรียกว่า " รู้เรา " ต้องทำดังนี้

- ประเมินศักยภาพองค์กร หรือหลายคน ใช้บ่อย ๆ ที่เรียกว่า SWOT analysis  เพื่อดูว่าองค์กรเราต้องตอบสนองจุดยืนทางยุทธศาสตร์ อย่างไร มีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามอย่างไร

แต่ที่พิเศษกว่านั้น เดิมเรานั่งจินตนาการว่า องค์กรเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ อาจารย์พูดว่า " เพ้อฝัน หรือนั่งเทียนบ้างละ"

       เทคนิค ใหม่ ๆ ที่อาจารย์สอดแทรกเข้ามาคือ

I ;  issue  = ประเด็น

R; result  = ผล

F ;fact     = ความจริง

  ให้ใช้กำกับในการวิเคราะห์ตนเอง (SWOT)  เช่น มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานยุทธศาสตร์(ประเด็น issue)  และผ่านการอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  + องค์กรเป็นที่ยอมรับ จำนวน 3 คน (ผล result) แต่บุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ได้จริงแค่ 1 รายเท่านั้น (ความจริง fact )

ครั้งแรกก็งง เหมือนกันค่ะ แต่ทำเข้าจริง เราต้องมาค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุน สิ่งที่เราเสนอไป แต่ข้อมูลเราน่าเชื่อถือขึ้นมากทีเดียว

 " รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง " จริงไหมค่ะ