สรัญญา 65

บันทึกงานย้อนหลัง

6/ก.พ./49

สวัสดีค่ะ....วันนี้มาถึงโรงเรียนวัดสังเวชเวลา 07.05 น.มาถึงก็มาหาครูจ้ำที่ห้องโสต ฯ เริ่มการทำงานแรกเลยก็คือ เรียงรูปภาพที่นักเรียนชั้นม.2ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายชัยปิติ จ.สระบุรี ลงแผ่นพลาสติกเพื่อที่จะนำไปตั้งโชว์ที่กระดานบอร์ดที่เป็นตู้กระจก โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

เริ่มจาก เขียนข้อมูลรายละเอียดที่หลังรูปทุกภาพโดยเขียนว่า 1-3 ก.พ.49 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีม.2 ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี D.11  กิจกรรม2/48 ( แผ่นซีดีกิจกรรมแผ่นที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2548)

เมื่อเขียนครบทุกภาพแล้วนำรูปภาพที่ได้ไปเรียงใส่ไว้ที่แผ่นกระดานพลาสติกสำหรับใส่รูปภาพเพื่อนำไปตั้งโชว์มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาด 4x6 นับได้ตามแนวขวางมี 5 ช่อง ทั้งหมด 4แถว โดยรวมแล้ว 1 แผ่นกระดานพลาสติกจะใส่รูปภาพได้ 25 รูป มีจำนวนทั้งหมด 3 กระดานแต่ว่ามีภาพเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าแผ่นกระดานไม่พอก็เลยต้องหาวัสดุที่ทดแทนกันได้คือหากระดาษแข็งที่มีขนาดเท่ากับแผ่นกระดานพลาสติกทำเพิ่มทั้งหมด 5 แผ่นแล้วนำรูปภาพมาติดโดยใช้เทปกาวติดที่หลังรูปติดเรียงกันเป็นตามแนวขวาง 5 ภาพทั้งหมด 4 แถว

วิธีการเรียงภาพคือเริ่มต้นจากด้านซ้ายบนของแผ่นกระดานพลาสติกโดยใส่ชื่องานเป็นช่องแรกว่า 1-3 ก.พ.49 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีม.2 ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  จากนั้นก็เรียงภาพต่อ ๆ กันไปจนครบ

เมื่อทำเสร็จทุกอย่างแล้วก็นำแผ่นกระดานพลาสติกที่ใส่รูปภาพแล้วนำไปติดตั้งโชว์ที่กระดานบอร์ดที่เป็นตู้กระจกตรงช่องลม(เป็นทางเดินระหว่างตึก2 และ3)ติดตั้งทั้งหมดจำนวน 3แผ่นกระดาน กับอีก 4 แผ่นกระดาษแข็ง วิธีในการติดตั้งก็แค่วางกระดานบอร์ดไว้ในตู้กระจกแค่นั้นเองค่ะและก็ล็อกกุญแจที่ตู้กระจกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

ตอนบ่าย  เวลา 12.20น. มีขอใช้ห้องโสตฯ โดย อ.นารีรัตน์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1และแจ้งจุดประสงค์ขอใช้เครื่องเล่นวีซีดี เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.1/4ชมวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง น้ำ จุดเดือดของน้ำ และหินแร่

และจะต้องเตรียมติดตั้งเครื่องต่าง ๆ ที่ต้องใช้ เช่น เครื่องฉายโปรเจกเตอร์(ไม่ได้ติดตั้งถาวร) เปิดเครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นวีซีดี(ติดตั้งเครื่องไว้ถาวรอยู่แล้วแค่เปิดปิดเครื่อง)และทดสอบระบบการทำงาน ของอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ เช่น เปิดเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ภาพและเครื่องเล่นวีซีดีภาพออกที่จอรับภาพ เปิดเครื่องขยายเสียงเสียงออกที่ลำโพง ในการติดตั้งเครื่องไม่มีปัญหาใด ๆเกิดขึ้นค่ะ

ประสบการณ์ที่ได้

1.วันนี้ได้ปฏิบัติงานในส่วนของการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในห้องโสต ฯ จนมีความชำนาญ

2.ได้เขียนข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ลงบนหลังรูปภาพก็เพื่อมีความสะดวกในการค้นหาว่ารูปภาพนั้นมีที่มาจากตรงไหนเพราะว่ารูปภาพที่นำไปตั้งโชว์นั้นจะมีนักเรียนที่สนใจมาขออัดรูปภาพเพิ่มทำให้ทราบได้เลยว่ารูปภาพนี้มาจากแผ่นซีดีแผ่นที่เท่าไหร่จะได้รู้ถึงที่มาและมีข้อมูลรายละเอียดที่อยู่หลังรูปค่ะ

3.ได้แก้ไขปัญหาขณะที่เกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงานก็คือแผ่นกระดานพลาสติกจะใส่รูปภาพไม่พอหาวัสดุที่ทดแทนกันได้คือหากระดาษแข็งที่มีขนาดเท่ากับแผ่นกระดานพลาสติกทำทั้งหมด 5 แผ่นแล้วนำรูปภาพมาติดโดยใช้เทปกาวติดที่หลังรูปติดเรียงกันเป็นตามแนวขวาง 5 ภาพทั้งหมด 4 แถวทำออกมาแล้วใกล้เคียงกับของเดิมที่มีอยู่

4. ในการจัดเรียงรูปภาพนั้นได้ทำงานร่วมกันหลายคน  ได้แก่เพื่อนจากม.รามฯทั้ง 3 คน พี่เค สันและโอ๋

สำหรับการทำงานในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย...สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)