ผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเสนอแนะให้จัดทำโครงการข้างต้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลขึ้นเป็นปีแรก โดยมีการประกวด  6  ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมทางการพยาบาล 2) คุณธรรมจริยธรรม 3) บริการสังคม 4) การวิจัย 5) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6) การใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ 

การพิจารณาในรอบแรก ผลงานของนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาวลัยวลัยลักษณ์ได้ผ่านการพิจารณา ๒ โครงการ และได้นำเสนอผลงานในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐  ผลการตัดสินปรากฏว่า

๑. โครงการพยาบาลน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในด้านการบริการสังคม จากโครงการที่ส่งเข้าประกวดประเภทการบริการสังคมจากทั่วประเทศ ๓๓ โครงการและผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน ๑๑ โครงการ
 
โครงการดังกล่าวดำเนินการในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยมี ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับงบประมาณจากส่วนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

๒. โครงการ “ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ : บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ” ได้รับรางวัลชมเชยในประเภทการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ จากโครงการที่ส่งเข้าประกวดประเภทนี้จำนวน ๖ โครงการ  ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน ๓ โครงการเพื่อให้เข้าไปนำเสนอโครงการด้วยปากเปล่า ไม่มีโครงการใดได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

โครงการดังกล่าวดำเนินการในชุมชนบ้านศาลาบางปู อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยมี อาจารย์อุไร จเรประพาฬ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเสนอแนะให้จัดทำโครงการข้างต้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งในที่ประชุมคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เราคุยกันว่าในการจัดทำโครงการของนักศึกษาครั้งต่อๆ ไป ควรจะมีการวางแผนอยู่ในแผนการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าด้วย

วัลลา ตันตโยทัย

 

หมายเลขบันทึก: 145163เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2007 08:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:24 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

แสดงความยินดีกับเด็กๆที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ เยี่ยมจริงๆ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับรางวัลดังกล่าว ขอเอาใจช่วยกับก้าวต่อไปกับสำนักพยาบาล มวล.
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท