วันนี้มีสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของข้าพเจ้า จากอบรมครั้งนี้ทางคณะได้นำพวกเราศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อข้าพเจ้าลงจากรถตู้ ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงความอบอุ่น