วารสาร KKU_Innovation 2006

 รายละเอียดผลงานที่แสดงในงาน "เทคโนโลยีและนวตกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๔๙" สามารถ Download ได้ที่นี่ ครับ ( Link )

JJ