กฎหมายว่าด้วยการประมงที่ควรรู้

กฎหมายว่าด้วยการประมง
สัตว์น้ำ หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา แมงดา กระ เต่า ตะพาบน้ำ จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น

 

ที่จับสัตว์น้ำ หมายความว่า ที่ซึ่งมีน้ำขังหรือไหล เช่น ทะเล

 

แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง บ่อ บรรดาที่ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติ

 

ของแผ่นดินหรือที่ดินอันเป็นบุคคลถือกรรมสิทธิ์ รวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่น้ำท่วมถึง

 

ทำการประมง หมายความว่า จับ ดัก ล่อ ทำอันตราย ฆ่า หรือเก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีอื่นใดก็ได้

 

เครื่องมือทำการประมง หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบอาวุธ เสา หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใช้ทำการประมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.807ความเห็น (0)