กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ควรใช้หลักฉันทามติ

            (31 ม.ค. 49) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ให้ความเห็นว่าควรใช้ “หลักฉันทามติ” (ความเห็นพ้อง) ในกระบวนการสรรหา นั่นคือ อาจมีการกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งคำนึงถึงภารกิจสำคัญที่คาดหวังให้นายกสภาฯปฏิบัติ และอาจมีการให้คะแนนคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์เหล่านั้น แต่ในขั้นสุดท้ายควรหา “ฉันทามติ” ให้ได้ในระหว่างกรรมการสรรหา  โดยนำคะแนนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และข้อมูลตลอดจนปัจจัยอื่นๆทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา
            ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของผมที่ให้ใช้หลัก “ฉันทามติ” ในกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
            ในความเห็นของผม กระบวนการสรรหาที่ใช้หลัก “ฉันทามติ” นั้น ควรใช้กับผู้บริหารทุกระดับของมหาลัย ตลอดจนผู้บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ ฯลฯ ขององค์กรประเภทอื่นๆด้วย
            ในวงการขบวนการชุมชนที่ พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) เกี่ยวข้องอยู่นั้น ได้ใช้หลัก “ฉันทามติ” ในกระบวนการสรรหาผู้แทนชุมชนมาเป็นกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นๆ ตลอด 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีกว่ากระบวนการที่ใช้หลัก “ลงคะแนนเลือกตั้ง” อย่างชัดเจน

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
31 ม.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 14166, เขียน: 01 Feb 2006 @ 16:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)