วันนี้ส่งท้ายเคล็ดลับของคุณ Josef Essberger ที่http://www.englishclub.com ด้วยการลงทั้งภาษาอังกฤษต้นฉบับ ลองอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยเลย (มากกว่า 5 คำตั้งเยอะ) มีเคล็ดลับเพิ่มเติมนิดนึงคือ พยายามอ่านและทำความเข้าใจโดยไม่แปลทุกประโยคเป็นภาษาไทย เพราะนั่นคือวิธีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง (สำหรับตัวเอง และคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ)

ส่วนเคล็ดลับข้อนี้ในภาษาไทยก็ต่อท้ายตามระเบียบค่ะ 

Secret #7: REVISE! REVISE! REVISE!

If you revise, you'll improve your learning by 100%.

What does "to revise" mean? It means "to look again".
You should be systematic about this. When you learn
something, you should note it. Then you should *look at
it again*, 3 times:
- after 1 day
- after 1 week
- after 1 month

Each time you revise, test yourself.

Learn, revise, test.
Revise, test.
Revise, test.

NOTE:
revise (BrE): read again to improve one's knowledge
revise (BrE & AmE): read and correct; update

Some grammar and homework to help you revise:
http://www.englishclub.com/grammar

ข้อส่งท้ายนี้ คุณ Josef บอกว่าให้ทบทวนแล้ว ทบทวนอีกค่ะ เขาบอกว่าการทบทวนจะทำให้เราเรียนรู้ได้ 100% การทบทวนนี้หมายถึงการดูซ้ำอีก เค้าแนะนำให้ทำอย่างเป็นระบบ คือเมื่อเรียนรู้อะไรก็ให้จดไว้ แล้วก็ทบทวนดูซ้ำอีกสามครั้งคือ วันต่อมา อาทิตย์ต่อมา แล้วก็หลังจากครั้งแรกเดือนนึง โดยทุกครั้งที่ทบทวนก็ให้ทดสอบตัวเองไปด้วย

เค้าให้ความหมายของคำว่า ทบทวนไว้ทั้งแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน แบบอังกฤษแปลว่าอ่านซ้ำเพื่อให้เข้าใจเรียนรู้มากขึ้น ส่วนอีกความหมายเป็นของทั้งอังกฤษและอเมริกันคือ อ่าน แก้ไขเพื่อให้ทันเหตุการณ์ และตามเคยคือมี link ให้ตามไปดูความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์อีกมากมาย

อันที่จริงเคล็ดลับนี้ใช้ได้กับการเรียนรู้แทบทุกอย่างไม่ใช่แต่ภาษา แต่สำหรับภาษาอังกฤษแล้ว ตัวเองเห็นว่าการอ่านบ่อยๆโดยไม่แปลเป็นไทยเป็นเคล็ดลับของการใช้ให้ได้ผลอย่างหนึ่ง และขอฝากไว้ด้วยค่ะ