การออกใบรับรองคุณภาพของสัตว์น้ำ

การตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำที่มีชีวิต เพื่อการส่งออก
การออกใบรับรองคุณภาพของสัตว์น้ำ
 ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำที่มีชีวิต เพื่อการส่งออก ในเวลาราชการทุกวัน โดยมีขั้นตอนในการมาติดต่อขอใบรับรองคุณภาพสัตว์น้ำดังนี้
                - นำตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพ ชุดละ 5 ตัว มายังห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ
                - ผู้ที่มาติดต่อต้องนำใบอินวอยส์มาแสดงด้วย
ผู้ที่มาติดต่อต้องส่งตัวอย่างน้ำที่ต้องการตรวจสอบภายในเวลา13.00 น. และรอรับใบรับรองผลการตรวจสอบภายในเวลา16.00 น .(ในวันและเวลาราชการ)

แหล่งที่มา http://www.nicaonline.com/sea1.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G 705ความเห็น (0)