สรุปบันทึกของ beeman ในเดือนมกราคม 2549

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บันทึกของ beeman มีคุณภาพ,ความหลากหลายและความน่าสนใจพอสมควร

   ในเดือนมกราคม 2549  beeman เขียนบันทึกทั้งหมด (รวมบันทึกนี้) จำนวน 51 บันทึก เริ่มจากบันทึกแรกคือ พรปีใหม่ (เขียน 3 ม.ค.49) มีผู้ติดตามอ่าน 75 ครั้ง และบันทึกสุดท้ายของเดือนนี้คือ สรุปบันทึกฯ ฉบับนี้

   ในเดือนนี้มีผู้สร้างบล็อกและบันทึกมากขึ้น จน server ของ gotoknow รับสภาพแทบไม่ไหว จึงจะมีการเปลี่ยนแปลง server ใหม่ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบของ gotoknow เป็น version 2.0 ในเร็ววันนี้ (กำลังเปลี่ยนแปลง) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ในปัจจุบัน

   ในส่วนของ beeman หลังจากได้ติดตั้งบล็อก Counter แล้ว ทำให้ทราบจำนวนผู้ให้ความสนใจเข้ามาอ่านบันทึกของบล็อก beeman เฉลี่ยวันละ 150 ครั้ง (จากทั้งหมด 268 บันทึก) ปัจจุบันมีผู้เข้ามาอ่านแล้ว (นับจาก 13 มกราคม 2549) ประมาณ 2,850 ครั้ง อาจจะน้อยกว่าท่านอื่นๆ แต่ก็นับได้ว่าบันทึกของ beeman มีคุณภาพ,ความหลากหลายและความน่าสนใจพอสมควร เนื่องจากมีผู้แสดงความคิดเห็นถึง 277 ครั้ง  (ส่วนหนึ่งเป็นการตอบข้อคิดเห็นของผู้เขียนประมาณ 1 ใน 4 ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด) มากกว่าจำนวนบันทึกประมาณ 10 ครั้ง

   ในสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชน NUKM blog โตเร็วมาก (มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 87 ราย) มีผู้เขียนหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น สมาชิกใน มน. มีวง, มีก๊วนของตัวเอง ก็เริ่มสนุกสานกับการเขียนบันทึก และอ่านบันทึกกันพอสมควร ทำให้เกิดวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้น เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

   สุดท้ายขอจัดอันดับความนิยมในบันทึกของ beeman ในเดือนมกราคม 49 ที่มีผู้อ่านเกิน 100 ครั้ง ดังต่อไปนี้ครับ

ลำดับ 

ชื่อบันทึก 

วันที่เขียน 

Rating 

ข้อคิดเห็น

 1

ตำนาน "ปาท่องโก๋" (๕)

 5/01/49

 145

 0

 2

สามัคคีชุมนุม

 3/01/49

 125

 0

 3

Tacit Knowledge ด้านการถ่ายภาพ (พระธาตุนาดูน) ของ beeman

 8/01/49

 101

 5

 4

บันทึกการเดินทางสู่เมืองตักสิลา

 9/01/49

 100

 3

         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

จะรออ่าน สรุปบันทึกของ มน. ทั้งหมดครับ

วิจารณ์ พานิช

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์

  1. ถ้าเป็นการสรุปบันทึกของมน. ซึ่งมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รวบรวบ สมาชิกในชุมชน NUKM blog (80 กว่าราย) คงต้องให้ฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย (ซึ่งมีงานมากอยู่แล้ว) เป็นผู้ช่วยจัดทำให้
  2. กรณีที่ผู้เขียนบล็อกแต่ละรายสรุปบันทึกของตัวเองแต่ละเดือน(หรือ 2 เดือนครั้ง) นำลงเสนอแบบ beeman น่าจะ Practical กว่า
  3. ดังนั้นผมขอเชิญชวนสมาชิกชุมชน NUKM blog ทุกท่านนะครับ ช่วยสรุปบันทึกของท่านในแต่ละเดือน เผื่อว่ามีท่านใดติดตามอ่านเป็นประจำจะได้ทราบนะครับ