การอบรมครั้งนี้ ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสื่อที่ทันสมัย และน่าสนใจสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก และทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด จึงมีครูจำนวนหนึ่งที่ได้เข้ารับการอบรมและครูอีกจำนวนหนึ่งสามารถผลิตสื่อได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ...ดังมีรายชื่อครู ตามลิงค์นี้

http://gotoknow.org/file/buddapy1/inno_name48.doc