ได้ดูรายการหนึ่งทางทีวี มีการพูดถึงวัยรุ่น (ตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มสาว วัยทีนเอจ teenage จนถึงระดับอาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา) ไปมีเพศสัมพันธ์กัน ตลอดเลยไปถึงไปอยู่ด้วยกันเป็นคู่ๆ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้าง ลองวิเคราะห์ ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูนะครับ (ส่วนหนึ่งมาจากวัยรุ่นวัยเดียวกับเพื่อนๆ สะท้อนออกมาเรียกว่า Share ความคิด) น่าจะมีสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. ปัญหาสังคม เกิดจากรัฐบาลมองเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมากเกินไป และมองมิติทางสังคมน้อยเกินไป (ท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้เมื่อไปทำ Reality show)
  2. ปัญหาครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ไม่มีเวลาอยู่กับลูก หรือให้คำปรึกษากับลูกๆ
  3. การแต่งตัวของดาราและความประพฤติของดารา มีผลทำให้วัยรุ่นหญิงแต่กายโป๊เลียนแบบเพราะเห็นว่าสวยงาม การประพฤติของดาราที่ไปอยู่ด้วยกันทำให้วัยรุ่นเลียนแบบ
  4. การเสนอข่าวของสื่อ บางครั้งก็มีภาพปลุกใจเสือป่า
  5. การที่มี VCD ปลุกใจเสือป่า (คำว่า ปลุกใจเสือป่านี้มีต้นเค้าอย่างไรผมก็ไม่ทราบ น่าจะมีใช้มาประมาณสมัยรัชกาลที่ 6 กระมังครับ) ขายกันอย่างแพร่หลายหาซื้อได้ง่าย ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งครับ
  6. เกิดลัทธิตามอย่างกัน คือเมื่อมีเพื่อนทำได้ เราก็ทำได้ มีการเก็บสถิติว่า (ไปนอนกับคนนั้นคนนี้มากี่ครั้งแล้ว)
  7. .......................

    ใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับ เผื่อคนที่มีลูกๆ อยู่ในวัยรุ่น จะได้นำไปปรับปรุงชีวิตครอบครัวของเขาบ้างครับ....