บดินทร์58

ออกกองแมลงมัน ที่ ม.มหิดลศาลายา
บันทึกวันที่ 25 มกราคม 2549
ออกกองแมลงมันที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เป็นการถ่ายคิวพิธีกร วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขกับการทำงานเป็นอย่างมากเพราะผมได้รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก และจัดหามุมในการถ่ายทำ ซึ่งผมต้องสังเกตสภาพแสง จุดเด่นของมหาวิทยาลัย (เมื่อเวลาออกอากาศผู้ชมดูภาพแล้วจะต้องรู้ว่าเป็นสถานที่แห่งไหน) ซึ่งโจทย์งานที่ได้ในวันนี้ไม่ยากเกินความสามารถของผมครับ เริ่มจากต้อนเช้าผมเข้ามาที่ตึกแกรมมี่ก่อนเพื่อมาขนอุปกรณ์ประกอบฉาก และเสบียงขึ้นรถเมื่อถึงที่หมายก็เริ่มทำงานกันโดยผม ได้ขนอุปกรณ์ลงจากรถ ร่วมทั้งกล้องและขาตั้ง ส่วนพิธีกรณ์ ก็แต่งหน้ากันไป ผมก็ช่วยพี่มองหามุมที่น่าจะใช้ในการถ่ายทำ หลังจากตกลงที่ใช้มุมที่เลือกแล้วผมก็มาดูที่จอมอนิเตอร์ว่าเมื่อมองภาพผ่านจอมอนิเตอร์แล้วภาพเป็นอย่างไร แสงได้ไหม  องค์ประกอบโดยรวมของภาพ ทำเช่นนี้จนถ่ายเสร็จก็เก็บของขึ้นรถเตรียมตัวกลับเมื่อเก็บของเสร็จแล้วก็กลับตึก และแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวันของการฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)