baby
นาง สุภาพร เรืองจันทร์

ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน


"ปัญหาเพศสัมพันธ์,ติดเหล้า,บุหรี่,ยาเสพติด,ทะเลาะวิวาท,ฆ่าตัวตาย,เล่นการพนัน ฯลฯ"

              ในทุก ๆวัน  ที่ชุมชนชาว blog  ของเราจะได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทาง โทรทัศน์,วิทยุ,หนังสือพิมพ์ หรือขาเม้าที่กล่าวถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน นี้ ว่า  ทำไมเด็กหรือเยาวชนไทยของเราถึงก่อเหตุได้ขนาดนั้น 
               สาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ  เขาได้ค้นพบว่า สังคมไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่อาจนำไปสู่สังคมล่มสลายเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนไทยขั้นที่ต้องเร่งแก้ไข  และกระทบกับเด็กจำนวนมาก  โดยเขาจำแนกปัญหาเด็กและเยาวชนไทยเป็น 2 กลุ่ม คือ
                  1.  ปัญหาที่เกิดมาจากความยากจนและด้อยโอกาสทั้งที่มีมาแต่กำเนิด  หรือผลสืบเนื่องมาจากครอบครัว  หรือถูกกระทำจากบุคคลหรือสังคม
                  2.  ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เช่น  เรื่องเพศสัมพันธ์  ติดเหล้า  บุหรี่  ยาเสพติด  ทะเลาะวิวาท  ฆ่าตัวตาย  เล่นการพนัน  เที่ยวเตร่สถานบันเทิง  ติดเกม  อินเตอร์เน็ต  เข้าถึงสื่อลามกอนาจารหรือสื่อที่แสดงความรุนแรงและขับรถเร็ว 
                    ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  แล้ว  เราจะพบว่าในสังคมปัจจุบันสิ่งแวดล้อมต่อตัวเด็กและเยาวชน นั้น  ได้กลืนเขาเข้าสู่สังคมยุคปัจจุบัน  ยุคแห่งการแข่งขัน  โดยที่เด็กและเยาวชนบางรายไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งใดถูก  สิ่งใดผิด  แก้ปัญหาเบื้องต้นไม่ได้  เหงา  เศร้า  บางรายมีชีวิตอยู่เพียงผู้เดียว  ไม่รู้จะปรึกษาใคร  ทำให้เขาต้องกระทำในสิ่งที่ตนเองอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้
              เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเรียกย่อๆ ว่า สกอ.  เขาให้การสนับสนุนโครงการตามกรอบกิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อยู่ 3 หัวข้อหลัก  คือ
               1.  กิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความฟุ้ง เฟ้อ  ฟุ่มเฟือย
               
2.  การแต่งกายของนิสิต นักศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม
                3.  การลด  ละเลิก  อบายมุข  โดยเฉพาะการพนัน
                
ซึ่งงบประมาณที่สกอ. เขาจัดให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว  ถ้านับรวมกันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ  เรามาทายกันดูว่า  เราจะต้องเสียงบประมาณในส่วนนี้เป็นจำนวนมากเท่าใด

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14041เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2006 18:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เยาวชนควรเป็นคนดี

เลวจะตายวัยรุ่นพวกนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี