“มูลนิธิชุมชน” – มูลนิธิของท้องถิ่น ที่รวมพลังท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

            (27 ม.ค. 49) ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ “มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น” (Friendship to Community Foundation) พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ทั้งในส่วนของ “มูลนิธิมิตรภาพสู้ท้องถิ่น” และในส่วนของโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและการพัฒนา “มูลนิธิชุมชน” (Community Foundation) ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในจังหวัด ลำปาง อุดรธานี ระยอง และกรุงเทพมหานคร มาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี
            ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในช่วงเวลาต่อไป “มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น” เอง น่าจะพิจารณารับเป็นผู้ดำเนินการให้เกิด “มูลนิธิชุมชน” ในกรุงเทพมหานคร เพียงแห่งเดียว และพยายามทำให้ได้ โดยกรรมการของมูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญ เพราะนอกจากเป็นกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่นแล้ว กรรมการแต่ละคนก็เป็นชาวกรุงเทพฯด้วย
            สำหรับคำว่า “มูลนิธิชุมชน” (Community Foundation) น่าจะหมายถึง มูลนิธิของท้องถิ่น ที่รวมพลังท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
28 ม.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)