หวัดดีครับพี่หน๋องทุกท่าน

           ไม่ได้เข้ามาแหลงกันนาน พี๋บาวพี๋สาวซ้าบายดีกันนะครับ

วันนี้ ชวนพี๋บาวพี๋สาว มาช่วยกันเก็บตก คำใต้ที่อยากจะแหลง อยากจะหัด กันดีหวา ครับ

  • ความรัก  แหลงว่า  ความหรั๋ก หรือว่า ฟามหรั๋ก

  • แฟน แหลงว่า แควน  (ฟ มักแทนด้วย คว แทนครับ)

  • เมื่อไ่หร่จะกลับบ้าน  แหลงว่า  ต๋อไดอี้หลบบ้าน

  • กินข้าวแล้วยัง แหลงว่า กินข้าวแหล๋วหม้าย

  • เหนื่อยมั๊ย แหลงว่า เหนือยหม้าย

  • หิวมั๊ย  แหลงว่า เนือยหม้าย

  • ไม่ได้อะไรเลยวันนี้ แหลงว่า วันนี้ขวัดด้งเปลาหล๋าว (ด้ง คือ กระด้ง)

  • พี่รักน้องจัง  แหลงว่า พี๋หรั๋กน้องจังหู รักจ้าน รักหนัดเนี้ยน โผมหรั๋กคุณ

  • น้องรักพี่  แหลงว่า  หน๋องหรั๋กพี๋บาว  หรั๋กพี๋บาวจังคะ

  • ....... เชิญพี๋บาวพี๋สาว บรรเลงกันตอ ครับ ไม่ว่าพี๋หน๋องมาจากภาคไหน ก้าหัดแหลงได้เต็มเท่ (เต็มที่) ครับ

ขอบคุณมากครับ

 เม้งครับ