........เมื่อถึงเดือนสิบ ขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำเดือนสิบปีนี้ตรงกับเดือนตุลาคม ชาวภาคใต้ก็ต้องคิดถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับไปรวมญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามประเพณี.....ขนมที่จะต้องมีคือข้าวพอง ลา ขนมบ้า ขนมเบซำ.....เมื่อก่อนสมัยที่อยู่ที่บ้านพัทลุงคุณแม่จะทำขายเป็นประจำทุกปี ก็ต้องช่วยโม่แป้ง ทอดขนม

........พูดถึงประเพณีนี้ถ้าปัจจุบันถือได้ว่าดีมากในสังคม เพราะเดียวนี้โอกาสที่จะไปพบญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนบ้านหรือคนที่เคยรู้จักก็ช่วงประเพณีเหล่านี้.......อย่างน้อยส่วนตัวก็เตือนสติว่าอย่าลืมบ้านเกิด ฉะนั้นผมเองก็จะถือโอกาสนี้กลับไปเยี่ยมบิดา-มารดา และญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่

.......พูดถึงประเพณีทำบุญเดือนสิบ ก็ยังปฏิบัติเหมือนเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือเอาขนม อาหารหวานอาหารคาวไปถวายพระ เสร็จแล้วก็นำไปจัดวางเซ่นญาติผู้ล่วงลับ และหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ลูกหลานปัจจุบันแย่งชิงของเหล่านั้น......เรียกว่าชิงเปรต 

ขนมที่จัดใส่ถาดเตรียมเข้าพิธีทางศาสนา

ถนนยกระดับสายพัทลุง-สงขลาผ่านทะเลน้อยซึ่งเป็นทะเลน้ำจืด     ยาว 7 กม. และภูเขาอกทะลุสัญญลักษ์ประจำจังหวัดพัทลุง 

 

หอพระไตรปิฎกวัดควนปรง....อายุคงไม่น้อยกว่าร้อยปี