เสียเอง....ซ่อมได้                          ที่อยู่  ๕๔  หมู่ที่   ต.บ้านยาง  กิ่ง อ. ลำทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา   ทุกวันนี้จะหาวัว ควาย ที่เป็นอุปกรณ์ในการทำนาเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยจะมีให้เห็นอีกแล้ว  วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันจะใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  เราจึงเห็นควายเหล็ก หรือที่เราเรียกว่า  รถไถ  ซึ่งในชนบทมีกันเกือบทุกครัวเรือน รถไถก็มีหลายอย่าง เช่น รถไถนาเดินตาม  รถไถขนาดใหญ่หลายแรงม้า ฯลฯ    และเกษตรกรก็นิยมใช้รถไถนาเดินตามกันมาก  บ้านไหนที่มีที่นา  ที่ไร่ พอประมาณก็จะใช้รถไถนาเดินตามไถนา ไร่เอง โดยไม่ต้องไปจ้างให้เสียเงินอีก  นอกจากจะใช้งานตามที่กล่าวไปแล้ว  รถไถนาเดินตามยังสามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้อีกด้วย  โดยการต่อพ่วงเพื่อเข็นข้าว  หรือบรรทุกคนไปทำงานได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อย และไม่ต้องเดินตามให้เมื่อยขา สะดวก  สบาย  แค่นั่งแล้วขับเหมือนรถยนต์  เพียงแต่ไม่มีห้องโดยสารมิดชิดเท่านั้นเอง  รถไถนาเดินตามก็มีราคาพอที่จะสามารถหาซื้อมาใช้ประจำบ้านได้ หรืออาจจะมาจากการกู้เงิน ธกส.เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย (ผ่อนนาน ๆ)                                                 เมื่อใช้รถไถนาเดินตามไปได้สักระยะ  ค่าใช้จ่ายที่จะตามมาคือ  การชำรุด  สึกหรอของเครื่องยนต์ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขให้ใช้การได้ดีเหมือนเดิม  ถ้าเจ้าของรถไถนาเดินตามไม่สามารถที่จะซ่อมเองได้  ก็จะต้องให้ช่างมาดู และซ่อมให้ ซึ่งบางครั้งก็มีค่าใช้จ่ายสูง(เกินไป)  การซ่อมแต่ละครั้งบางครั้งใช้เวลาน้อย  บางครั้งอาจต้องใช้เวลาเป็น  ๑-๒  วัน แล้วแต่อาการของเครื่องยนต์  ซึ่งถ้าอาการหนัก  ก็ต้องรื้อเครื่องออกมาซ่อมทั้งหมด  เมื่อซ่อมเสร็จก็จะประกอบเข้าใหม่  ซึ่งชิ้นส่วนรถไถนาเดินตามจะมีส่วนประกอบที่สำคัญและหน้าที่ต่าง ๆ เช่น                  โม่เล่  สำหรับ  ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงอัด                         วาล์วท่อไอเสีย  สำหรับ  ปล่อยอากาศเสีย                บาลานซ์เซอร์  สำหรับ  ทำให้เครื่องยนต์เดินเครื่องนิ่ม       หัวฉีดน้ำมัน  สำหรับ  ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยปั๊มน้ำมันโซล่า  สำหรับ ดันน้ำมันไปที่หัวฉีดทำงาน     ลูกปืนโม่เล่  สำหรับ  ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ                หม้อน้ำ  เป็นที่บรรจุน้ำสำหรับระบายความร้อนของเครื่องยนต์    วาล์วท่อไอดี   สำหรับ  ดูดอากาศเข้าพัดลมหม้อน้ำ  ดูดลมผ่านหม้อน้ำระบายความร้อน                  ปลอกสูบ และลูกสูบ  เป็นที่จุดกำเนิดกำลังปั๊มน้ำมันเครื่อง  สำหรับดูดน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงห้องเครื่อง      สากวาล์ว  สำหรับ ทำให้วาล์วปิด เปิดลูกเบี้ยว  สำหรับ  ดันสากวาล์ว                              ถังน้ำมันเชื้อเพลิง  สำหรับ  บรรจุเชื้อเพลิงสายพานพัดลมหม้อน้ำ  สำหรับ ตรึงพัดลมหม้อน้ำ                     มือสตาร์ท  สำหรับ  ไว้สตาร์ทเครื่องยนต์ดวงไฟ  สำหรับ  ให้แสงสว่าง          ฯลฯ วิธีสังเกตอาการเสียของเครื่องยนต์คูโบต้าดังนี้๑.       เครื่องมีเสียงดัง  เกิดจาก  ลูกปืน  บาลานซ์เซอร์สึก๒.     เครื่องสตาร์ทติดยาก  เกิดจาก  ปลอกสูบสึก  แหวนลูกสูบหมด  ๓.     ควันขาว  เกิดจาก  การสึกหรอของหัวฉีด  หรือแหวนลูกสูบสึกหรอ๔.     เครื่องเสียงดังกระพือ  เกิดจาก  หัวฉีดสึก  ฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอย๕.     หมุนติดยาก  เกิดจาก  ปั๊มน้ำมันโซล่าสึก ในการซ่อมแต่ละครั้งไม่ได้คิดเงินค่าจ้าง  เพียงแต่คิดค่าอะไหล่ที่ไปซื้อที่ อ.ลำปลายมาศ  และค่าน้ำมันรถไปซื้อเท่านั้น  และเมื่อจะไปซื้อก็จะนำเจ้าของรถไปซื้อด้วย บางทีเจ้าของร้านก็จะนำสินค้าเกรดบีมาขายในราคาเกรดเอ  เช่นชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรก็จะโดนหลอกให้ซื้อ เพื่อให้เจ้าของรถได้ดูสินค้าที่ซื้อ  และเพื่อให้เจ้าของร้านจำหน้าได้  เมื่อเวลาต่อไปต้องไปซื้ออะไหล่เองก็จะได้ของเกรดเอในราคาถูก  เวลาซ่อมก็จะให้เจ้าของรถดูวิธีซ่อม  เมื่อรถมีอาการเสียแบบที่สามารถซ่อมเองได้ก็จะให้ซ่อมเอง  ก็จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก  เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                       

                                ทุกวันนี้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ต้องให้ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์  การที่จะยังใช้วัว ควายไถนา ไร่อยู่คงไม่ทันสำหรับปัจจุบันนี้  ก็คงต้องเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร และผลิตปุ๋ยคอกเพื่อเอาไว้บำรุงพืชผักที่ปลูก  ควายเหล็ก  หรือรถไถ ที่เรารู้จักกันจึงเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย  แต่ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์ด้านเดียว  เมื่อเครื่องเกิดชำรุด  สึกหรอ  ก็ต้องทำการแก้ไข  ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย  ดังนั้นจึงควรรู้วิธีแก้ไขอย่างง่าย ๆ  และรู้อาการของเครื่องยนต์  เพื่อสามารถแก้ไขเองได้  ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง  ซึ่งในรายงานนี้อาจจะกล่าวได้ไม่มากนัก  เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีความรู้โดยตรง  แต่ใช้ประสบการณ์ในการที่คลุกคลีเกี่ยวกับรถไถนาเดินตาม  ก็พอจะมีความรู้เพื่อซ่อมเองบ้าง   ดังนั้น  ถ้าผู้อ่านที่มีความต้องการที่จะศึกษาการซ่อมรถไถนาเดินตามอาจจะต้องศึกษาจากหนังสือ  ตำราเกี่ยวกับการซ่อมรถไถนาเดินตามได้  อนาคตอาจจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น  ดัดแปลงจากรถไถนาเดินตามซึ่งมีสมรรถภาพสูง  ให้ใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ที่ใคร ๆ ก็อยากมีประจำครัวเรือนก็ได้